Spausdinti
„Sintaksė: 3. Įvairūs dalykai“ – tai patarimų rinkinys redaktoriams, kalbos tvarkytojams, mokytojams, studentams, – visiems, kuriems rūpi bendrinės kalbos kultūra.

Kalbos patarimai. Kn. 2: Sintaksė: 3. Įvairūs dalykai
Sudarė Rita Miliūnaitė. Vyr. redaktorius Aldonas Pupkis. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.

Šioje sintaksei skirtoje knygelėje pateikiami dabartinės bendrinės kalbos vartosenai aktualūs įvairuojantys dalyvio, pusdalyvio, padalyvio vartojimo, sakinių ir sakinio dalių jungimo, žodžių tvarkos ir pan. dalykai, skirtingais vertinimo laipsniais parodomas vertinamųjų kalbos reiškinių santykis su bendrinės kalbos normomis ir mėginama atskleisti norminės vartosenos polinkius.

Tai patarimų rinkinys redaktoriams, kalbos tvarkytojams, mokytojams, studentams, – visiems, kuriems rūpi bendrinės kalbos kultūra.

Leidinio tekstas apsvarstytas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos.

Knygos rengimą ir leidybą rėmė Valstybinės lietuvių kalbos komisija pagal Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.