Spausdinti
Pernai Vadovėlių vertinimo pakomisė apsvarstė 42 bendrojo lavinimo vadovėlius (iš viso 60 vadovėlių rankraščių knygų). Visiškai atmestų vadovėlių nėra jau ketvirtus metus, taigi 2009–2012 metais parengtų vadovėlių kalba, palyginti su 2007–2008 m., labai pagerėjusi.

 

   Vadovėlių vertinimo pakomisė 2012 m. apsvarstė 42 bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo(si) dalykų vadovėlių rankraščius, iš viso 60 knygų (kai kurie vadovėliai kelių dalių). Kalbos taisyklingumą patvirtinanti žyma iš karto suteikta 36 knygoms, 9 knygos grąžintos leidykloms taisyti (2 knygos grąžintos du kartus), 15 knygų – perleidžiamųjų vadovėlių rankraščiai, dėl jų teiktos tik pastabos.

    Visiškai atmestų vadovėlių (kurie trečią kartą neatitiktų taisyklingumo reikalavimų) 2012 m. nebuvo. Tokių vadovėlių nėra jau ketvirtus metus, taigi 2009–2012 metais parengtų vadovėlių kalba, palyginti su 2007 ir 2008 metais, labai pagerėjusi.

    Sutvarkytos 72 vadovėlių kalbos recenzijos, parengti 52 raštai dėl vertinimo išvadų.

Parengė Lina Pankaitė