Spausdinti
, leksika
Tęsti svetimžodžių atitikmenų skelbimo visuomenei darbai. Svetimžodžių atitikmenų sąrašas papildytas 37 žodžiais. Žodyno pakomisė apsvarstė apie 8 tūkst. leksikos vienetų (senųjų svetimybių) iš „Lietuvių kalbos žodyno“, atrinko per 1,5 tūkst. žodžių, kuriais galėtų būti papildytas nauja „Kalbos patarimų“ knygelės laida.

Žodyno pakomisė pernai rinkosi į 16 posėdžių, kuriuose svarstė teorinius ir praktinius leksikos kodifikavimo klausimus. Nuspręsta siūlyti Kalbos komisijai pertvarkyti Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo skyrius „Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai“, „Nevartotinos naujosios svetimybės“, tačiau šis darbas atidėtas po „Kalbos patarimų“ knygelės „Leksika“ 2-osios laidos svarstymų.

Pakomisė apsvarstė apie 8 tūkst. leksikos vienetų (senųjų svetimybių) iš „Lietuvių kalbos žodyno“, atrinko per 1,5 tūkst. žodžių, kuriais galėtų būti papildytas nauja „Kalbos patarimų“ knygelės laida. Pradėti peržiūrėti ir knygelėje pateikti įvairių sričių terminai ir jų atitikmenys.

Tęsti svetimžodžių atitikmenų skelbimo visuomenei darbai. Svetimžodžių atitikmenų sąrašas papildytas 37 žodžiais (protokolinis nutarimas Nr. PN-4; plačiau žr. NUTARIMAI. Svetimžodžių atitikmenys), kelias dešimtis svetimžodžių atitikmenų pasiūlyta teikti Konsultacijų banke.

Kartu su „Delfio“ portalu praėjusių metų vasarą surengta akcija: portalo lankytojų prašyta siūlyti atitikmenis pluošteliui naujųjų svetimžodžių.

Kalbos komisijos užsakymu parengtas ir išleistas 1 kompiuterinis tarminis žodynas, sudaryta 1 tautosakos duomenų bazė, baigtas 1 patarmių fonetinis tyrimas, parengti 2 raštijos paminklai. Pradėtas 1 tarmių šaltinio rengimas ir 1 patarmių tyrimas, pildyta tarmių duomenų bazė. Pradėti 5 raštijos paminklų rengimo darbai. Dialektologinėse ekspedicijose sukaupta per 10 tūkst. tarminės medžiagos vienetų. (Išsamiau apie šiuos darbus žr. VLKK 2011 metų veiklos ataskaitos 1 ir 2 prieduose.)