Spausdinti
, vietovardžiai
Pernai savivaldybėms pateikta per 200 išvadų dėl vietovardžių, įvertinta per 1000 gatvių pavadinimų. Kalbos komisijos posėdyje pritarta Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos sudarytam Trakų ežerų vietų vardų sąrašui. Vardyno pakomisė, be to, nagrinėjo prašymus dėl kelių tiltų, viaduko, parko, krantinės pavadinimų.

 

     Savivaldybėms pateikta per 200 išvadų dėl vietovardžių.

     Dėl gyvenamųjų vietovių pavadinimų keitimo pernai kreipėsi tik viena, Panevėžio rajono, savivaldybė. Daugiausia konsultuojamasi dėl gatvių pavadinimų taisyklingumo (įvertinta per 1000 pavadinimų), mat artėjant visuotiniam gyventojų ir būstų surašymui, Vyriausybės ir VĮ Registrų centro paragintos savivaldybės 2010 metais aktyviai dirbo, stengdamosi suteikti trūkstamus gatvių pavadinimus gyvenamosiose vietovėse ir sodininkų bendrijų teritorijose. Daugelio savivaldybių administracijos gatvių pavadinimus teikė vertinti Kalbos komisijai. Pastebėta gera tendencija – kaip patariama Valstybinės lietuvių kabos komisijos 2004 m. gruodžio 2 d. rekomendacijoje „Dėl gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo“, stengiamasi įamžinti išnykusius ar nykstančius krašto vietovardžius gatvių pavadinimuose.

     Surengus svetainės lankytojų apklausą, nustatyta, kad tarp gyventojų nemėgstamiausių gatvių pavadinimų – sudaryti iš įvykių datų pavadinimų ir vardų bei pavardžių. Tai patvirtino vardyno specialistų nuomonę, kad tokie pavadinimai nėra patys tinkamiausi.

     Kalbos komisijos Vardyno pakomisei taip pat teko nagrinėti prašymus dėl kitų objektų − kelių tiltų, viaduko, parko, krantinės ir pan. – pavadinimų.

     Kalbos komisijos posėdyje pritarta Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos sudarytam Trakų ežerų vietų vardų sąrašui. Vilniaus krašto toponiminių duomenų palyginti mažai, todėl šis darbas itin vertingas. Sąrašas išleistas atskiru leidiniu „Trakų didžiųjų ežerų vardynas“.

 ***

     2010 m. išleistas Kalbos komisijos užsakymu rengiamo žodyno „Pasaulio vietovardžiai“ trečiasis tomas „Afrika. Antarktida. Australija. Okeanija“ (Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras). Ekspertų posėdžiuose svarstyti būsimo tomo „Azija“ vietovardžių adaptavimo klausimai.

     Kalbos komisija pakeitė ir papildė nutarimus dėl valstybių, valdų ir kraštų pavadinimų, apsvarstė Baltarusijos ir Gruzijos užsienio reikalų ministerijų raštus dėl šių šalių lietuviškų pavadinimų galimo tikslinimo, tačiau nustatyta, kad keisti tradicinius lietuvių kalboje pavadinimus Gruzija (žr. pranešimą čia) ar Baltarusija nesama kalbinio pagrindo.

     Be to, pernai atlikta Europos žodyno EUROVOC naujų geografinių pavadinimų ekspertizė, Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos teikimu peržiūrėtas Londono vietovardžių sąrašas ir vietovardžių adaptavimo bei vartojimo literatūroje nuostatai.

      Šia tema daugiau informacijos žr. skyriuose NUTARIMAI, Svetimvardžiai ir Lietuvos vietovardžiai.

VLKK 2010 m. veiklos ataskaitą žr. skyriuje Apie mus, Veiklos ataskaitos.