Spausdinti
2010 m. apsvarstytos 74 vadovėlių rankraščių knygos. Kalbos taisyklingumą patvirtinanti žyma iš karto suteikta 53 knygoms, 17 knygų grąžinta leidykloms taisyti. Vadovėliuose paliekama mažiau kalbos klaidų, terminijos tvarkybos trūkumų, skyrybos pažeidimų, tačiau vis dar pasitaiko didžiųjų kalbos klaidų, iš jų dažniausios linksnių ir formų vartojimo klaidos.

 

     Vadovėlių vertinimo pakomisė 2010 metais apsvarstė 47 bendrojo lavinimo vadovėlius (kai kurie vadovėliai kelių dalių, iš viso apsvarstytos 74 vadovėlių rankraščių knygos, iš jų 4 perleidžiamų vadovėlių rankraščiai).

     Kalbos taisyklingumą patvirtinanti žyma iš karto suteikta 53 knygoms, 17 knygų grąžinta leidykloms taisyti (3 knygos grąžintos net tris kartus).

     Visiškai atmestų vadovėlių (kurie trečią kartą neatitiktų taisyklingumo reikalavimų) 2010 m. nebuvo. Tokių vadovėlių nėra jau antrus metus, taigi 2009 ir 2010 metų vadovėlių rengimas, palyginti su 2007 ir 2008 metais, labai pagerėjęs. Tai matyti ir iš ekspertų pateiktų vadovėlių rankraščių recenzijų.

     Vadovėliuose paliekama mažiau kalbos klaidų, terminijos tvarkybos trūkumų, skyrybos pažeidimų, nurodytų ir išanalizuotų Vadovėlių rankraščių kalbos apžvalgoje, parengtoje ir leidykloms išsiųstoje 2009 m. Leidyklų redaktoriai ir autoriai tapo atidesni rengiamų vadovėlių tekstų kalbai. Tačiau vadovėlių rankraščiuose vis dar pasitaiko didžiųjų kalbos klaidų, iš jų dažniausios yra linksnių ir formų vartojimo klaidos.

     Šia tema daugiau informacijos žr. skyriuje NUTARIMAI, Švietimo įstaigos.

 


VLKK 2010 m. veiklos ataskaitą žr. skyriuje Apie mus, Veiklos ataskaitos.