Spausdinti
Praėjusiais metais gauta kur kas daugiau nei ankstesniais metais piliečių ir metrikacijos tarnybų klausimų dėl vardų ir (ar) pavardžių keitimo ir suteikimo. Dažniausiai pageidauta trumpinti pavardę atsisakant slaviškų tėvavardinių priesagų -evič- (-avič-) ir -ausk-. Tokiais atvejais, kai pageidauta keisti lietuviškus tradicinius vardus į svetimus ir prie lietuvių kalbos rašybos ir gramatikos neprisitaikiusius vardus, nepritarta, tačiau neprieštarauta dėl taisyklingai sudarytų lietuviškos kilmės naujavardžių...

 

     Praėjusiais metais gauta kur kas daugiau nei ankstesniais metais piliečių ir metrikacijos tarnybų klausimų dėl vardų ir (ar) pavardžių keitimo ir suteikimo, nes 2009 m. pabaigoje įsigaliojus teisingumo ministro įsakymu patvirtintiems Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklių pakeitimams galima trumpinti pavardes atsisakant priesagų, daugiausia slaviškų, be atitinkamą pavardės variantą patvirtinančių giminės dokumentų. Vardyno pakomisė, dalyvaujant Teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento atstovui, apsvarstė ir suderino nuostatas dėl pavardžių trumpinimo.

     2010 metais išnagrinėta per 200 prašymų dėl asmenvardžių keitimo. Dažniausiai pageidauta trumpinti pavardę atsisakant slaviškų tėvavardinių priesagų -evič- (-avič-) (25) ir -ausk- (10), kitais atvejais pavardės trumpintos numetant formantus -ajev-, -eck-, -ėn-, -in-, insk-, -ov (-ovič, -ovsk-), -unsk-, -ušk-.

     Teisingumo ir Užsienio reikalų ministerijų paprašyta atkreipti atsakingų darbuotojų dėmesį į tai, kad pavardės nebūtų registruojamos antro ar net pirmo vardo vietoje (tokių atvejų aptikta pradėjus nagrinėti iš Gyventojų registro tarnybos įsigytus duomenis). Sprendžiant problemą, Teisingumo ministerijai pasiūlyta imtis priemonių, kad būtų leidžiama sudaryti dvigubą vaiko pavardę net tada, kai tėvų pavardės skiriasi (sudaryti iš tėvo ir motinos pavardžių su vaiko lytį atitinkančiomis pavardžių formomis, sujungtomis brūkšneliu).

     Užsienio lietuvių savaitraščio „Tiesa“ prašymu aptarti Lietuvos piliečių vaikų, gimusių ir registruotų užsienyje, vardai (žr. pranešimą čia).

     2010 metais Kalbos komisiją pasiekė pageidavimai keisti lietuviškus tradicinius vardus į svetimus – pageidauta tokių vardų kaip Eve, Elijahu, Yura, Daniella. Tokiems pakeitimams Kalbos komisija nepritarė. Pritarta tik keitimui į svetimus, bet prie lietuvių kalbos rašybos ir gramatikos prisitaikiusius vardus, pvz., Fatima, Hila, neprieštarauta dėl taisyklingai sudarytų lietuviškos kilmės naujavardžių.

     Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pradėjus išduoti pažymas dėl asmenvardžių tapatumo skirtinguose dokumentuose, prašymų patvirtinti vardų ir (ar) pavardžių tapatumą akivaizdžiai sumažėjo – 2010 m. Kalbos komisija išdavė tik maždaug 10 pažymų dėl asmenvardžių formų įvairavimo to paties ar su tuo pačiu asmeniu susijusiuose dokumentuose.

     2010 metais kartu su informacinių sprendimų bendrove UAB „NTSG“ kurta Lietuvos Respublikos piliečių vardų duomenų bazė ir Kalbos komisijos svetainės pãsvetainė vardai.vlkk.lt. 2011 metais tikimasi pasvetainę atverti viešam naudojimui.

     Šia tema daugiau informacijos žr. skyriuje NUTARIMAI, Asmenvardžiai.


VLKK 2010 m. veiklos ataskaitą žr. skyriuje Apie mus, Veiklos ataskaitos.