Spausdinti
, vietovardžiai
Pernai pastebėta, kad savivaldybės pradeda tvarkyti gyvenamųjų vietovių tipus: viensėdžiams, geležinkelio stotims suteikiamas kaimo statusas arba jie sujungiami su kitomis gyvenamosiomis vietovėmis...

Savivaldybėms pateikta per 80 išvadų dėl gyvenamųjų vietovių, vandenvardžių, gatvių pavadinimų taisyklingumo (įvertinti 848 pavadinimai). Pastebima, kad savivaldybės pradeda tvarkyti gyvenamųjų vietovių tipus: viensėdžiams, geležinkelio stotims suteikiamas kaimo statusas arba jie sujungiami su kitomis gyvenamosiomis vietovėmis.

Radosi vietovardžių lietuvinimo iniciatyvų Rytų Lietuvoje: Kalbos komisija pritarė Švenčionių r. Kochanovkos II kaimo bendruomenės prašymui sulietuvinti gyvenvietės pavadinimą – pakeisti į Meilūnai, pradėtas svarstyti Trakų nacionalinio istorinio parko direkcijos parengtas Trakų ežeryno vietovardžių sąrašas.

2009 metais priimtas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas Nr. N-1 (115) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ pakeitimo“ ir nutarimas Nr. N-2 (116) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ pakeitimo“.

Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuro (OPOCE) redaktorių prašymu pateikta pastabų dėl „Europos Sąjungos institucijų vertimo vadovo“ priedo, kuriame teikiami valstybių, valdų, sostinių, gyventojų, piniginių vienetų ir apibūdinamųjų žodžių pavadinimai.

Pakomisės posėdžiuose svarstyta Kalbos komisijos užsakymu leidžiamo žodyno „Pasaulio vietovardžiai“ 3-iojo tomo „Afrika. Antarktida. Australija. Okeanija“ recenzijos ir galutinis tekstas, 4-ojo tomo „Azija“ 1-osios dalies tekstai ir kai kurių Azijos kalbų adaptavimo taisyklės.

 Parengė Aistė Pangonytė

Šia tema daugiau informacijos žr. skyriuje NUTARIMAI, Lietuvos vietovardžiai, Svetimvardžiai.