Spausdinti
VLKK konsultuoja visuomenę ir metrikacijos įstaigas asmenvardžių taisyklingumo klausimais. Įvairioms institucijoms ir asmenims 2009 m. pateikta per 30 pažymų dėl asmenvardžių tapatybės...

Vardyno pakomisė toliau svarstė Lietuvos piliečių vardų registro medžiagą – praeitais metais būtent baltiškos kilmės vardų, kurių nėra iki šiol rekomendaciniu laikytame K. Kuzavinio ir B. Savukyno „Lietuvių vardų kilmės žodyne“, formą, kirčiavimą, darybą, rašybą, normiškumą.

VLKK konsultuoja visuomenę ir metrikacijos įstaigas asmenvardžių taisyklingumo klausimais. Įvairioms institucijoms ir asmenims 2009 m. pateikta per 30 pažymų dėl asmenvardžių tapatybės.

Per tris paskutinius metų mėnesius, kai įsigaliojo teisingumo ministro 2009 m. spalio 12 d. įsakymu patvirtinta nuostata, palengvinanti pavardės keitimą, nagrinėta 16 prašymų dėl pavardžių sutrumpinimo ir iš dalies dėl susilietuvinimo atsisakant slaviškų priesagų -evičius (-avičius), -auskas, -eckas.

 Parengė Aistė Pangonytė

Šia tema daugiau informacijos žr. skyriuje NUTARIMAI, Asmenvardžiai