Spausdinti
Lietuvos Respublikos terminų bankas – pirmasis toks Lietuvoje įvairialypę informaciją teikiantis internetinis terminų šaltinis, apimantis teisės aktų, mokslo, kitų visuomenės gyvenimo sričių terminiją, sąvokų sistemas. 2005 m. Terminų banke iš viso paskelbta 7365 terminų straipsniai.

Lietuvos Respublikos terminų bankas – pirmasis toks Lietuvoje įvairialypę informaciją teikiantis internetinis terminų šaltinis, apimantis teisės aktų, mokslo, kitų visuomenės gyvenimo sričių terminiją, sąvokų sistemas. Kartu tai priemonė sistemiškai kaupti, kurti, norminti ir standartizuoti lietuvių kalbos terminiją. Terminų banką tvarko Kalbos komisija, programinę ir techninę priežiūrą atlieka Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų departamentas.

Nuo metų pradžios Terminų bankas tapo pasiekiamas interneto adresu http://terminai.vlkk.lt kiekvienam interneto vartotojui.

Galutinai Terminų banko informacinė sistema buvo parengta 2005 m. antrajame ketvirtyje, trečiajame ketvirtyje prieigą prie šios sistemos gavo visos valstybės institucijos, sudariusios terminijos komisijas. Kalbos komisijoje surengti seminarai, per kuriuos terminijos komisijų atstovai išmokyti naudotis sistema.

2005 m. Terminų banke iš viso paskelbta 7365 terminų straipsniai, iš jų 866 priskirtas statusas aprobuotas, 6286 – statusas teiktinas, 213 – neteiktinas; paskelbti valstybės institucijų teikti 933 inventorizuotų ir rengiamų teisės aktų terminai.

Terminų banko informacinė sistema nėra uždara ar skiriama tik valstybės administravimo reikmėms – ja gali naudotis, terminus siūlyti mokslo institutai, universitetai, aukštosios mokyklos ir kt. 2005 m. ypač sėkmingai bendradarbiauta su Botanikos institutu – Terminų banke paskelbti Kalbos komisijos Terminologijos pakomisės apsvarstyti citrusinių augalų ir jų vaisių, medienos ir medieninių augalų, cukraus ir augalų, iš kurių jis gaminamas, valgomų sėklų ir jas brandinančių augalų, grūdinių augalų ir grūdų, eterinius aliejus kaupiančių augalų, narkotinių augalų, riešutų ir juos vedančių augalų, aliejinių augalų ir aliejaus pavadinimai – iš viso 1614 straipsnių. Dar parengta kelti į Terminų banką prieskoninių augalų (429 straipsniai), vaisių ir vaisinių augalų (774 straipsniai) pavadinimai.

Prie Terminų banko pildymo prisidėjo Matematikos ir informatikos institutas, kuriame dirbanti Informatikos ir informacinių technologijų terminijos komisija teikė kompiuterijos terminų (63 straipsniai). Į Terminų banką pradėti kelti ir Lietuvių kalbos terminyno duomenys – paskelbti „Aiškinamojo tekstilės terminų žodyno“ (Kaunas: Technologija, 2001) 4767 terminų straipsniai.