Spausdinti
Pernai metais aprobuoti septyni terminų žodynai, per keturiasdešimt terminų standartų, du svetimžodžių ir jų lietuviškų atitikmenų sąrašai...

Kalbos komisijos posėdžiuose aprobuoti 7 terminų žodynai:

  • „Aiškinamasis geležinkelių transporto terminų žodynas“
  • „Enciklopedinis kompiuterijos žodynas“
  • „Inžinieriai, technikai ir technologai“
  • „Dekoratyvinių augalų vardynas”
  • „Etikos žodynas“
  • „NATO terminų aiškinamasis žodynas“
  • „Žuvų pavadinimų žodynas“

Aprobuotas 41 terminų standartas.

Apsvarstyta per 1000 terminų straipsnių, kuriuos Terminų bankui pateikė įvairios institucijos.

Terminologijos pakomisėje apsvarstyti 2 svetimžodžių ir jų lietuviškų atitikmenų sąrašai (2711 botaninių pavadinimų), „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ paskelbtos 9 terminų rekomendacijos. (Žr. skyriuje KONSULTACIJOS/ Svetimžodžių atitikmenys.)

Elektroniniu paštu suteikta apie 400 konsultacijų terminijos, svetimžodžių keitimo, vertimo klausimais. Daugiausia konsultuoti Europos Sąjungos institucijų (Europos Komisijos, Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir kt.) vertėjai, teisininkai-lingvistai, kalbininkai, Lietuvos nacionaliniai ekspertai.

Peržiūrėta ir pareikšta pastabų dėl 1060 terminų, rengiamų skelbti Europos Sąjungos institucijų terminų bazėje IATE.