Spausdinti
, programos
Gegužės 30 d. Seimas patvirtino Kalbos komisijos 2005 m. veiklos ataskaitą. Svetainėje, skyriuje „Apie mus“ (žr. Ataskaitos), skelbiamos visų metų ataskaitos, „Naujienose“ primename svarbiausius praėjusių metų darbus.

Gegužės 30 d. Seimas patvirtino Kalbos komisijos 2005 m. veiklos ataskaitą. Svetainėje, skyriuje „Apie mus“ (žr. Ataskaitos), skelbiamos visų metų ataskaitos, „Naujienose“ primename svarbiausius praėjusių metų darbus. Dar tame pačiame skyriuje žr. Metų planą.

Kalbos programos

2005 m. toliau vykdytos šešios kalbos programos: „Valstybinės kalbos statuso įgyvendinimas ir jo apsauga“ (1.1), „Valstybinės kalbos norminimas. Visuomenės švietimas“ (1.2), Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 m. programa (1.4), „Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra“ (1.5), „Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimas 2001 – 2010 m.“ (1.6) ir „Terminijos norminimas ir sklaida“ (1.8). (Plačiau apie programas žr. skyriuje PROGRAMOS.)

Lietuvos Respublikos Vyriausybė kalbos programų darbams atlikti 2005 m. skyrė 3526 tūkst. Lt, iš jų:

  • 1.1 programai (13 institucijų atliko darbus iš 16 temų) – 146 tūkst. Lt
  • 1.2 programai (32 institucijos, 65 temos) – 1 175 tūkst. Lt
  • 1.4 programai (7 institucijos, 12 temų) – 620 tūkst. Lt
  • 1.5 programai (iš šios programos lėšų finansuota Komisijos sekretoriato veikla) – 851 tūkst. Lt
  • 1.6 programai (5 institucijos, 21 tema) – 335 tūkst. Lt
  • 1.8programai (12 institucijų, 19 temų) – 399 tūkst. Lt

2005 m. planuoti darbai įvykdyti, lėšos panaudotos pagal paskirtį. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei pateikta 2005 m. programų uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijų įvykdymo ataskaita.