Spausdinti
2004 metais kalbos taisyklingumą patvirtinančios žymos suteiktos 58 bendrojo lavinimo mokyklų vadovėliams, tačiau 29 vadovėlių rankraščiai iš pradžių buvo grąžinti leidykloms taisyti.

Vadovėlių vertinimo pakomisė, atsižvelgusi į ekspertų išvadas, suteikė kalbos taisyklingumą patvirtinančią žymą 58 bendrojo lavinimo mokyklų vadovėliams. (29 vadovėliams žyma suteikta iš karto, 29 buvo grąžinti leidykloms taisyti.)

Švietimo ir mokslo ministerija paprašyta atkreipti dėmesį į mokomųjų kompiuterinių programų kalbą. Mokykloms skirtos programos, kaip ir vadovėliai, turi būti parengtos pavyzdine kalba. Pasiūlyta apsvarstyti galimybę Informacinių technologijų ekspertų komisijoje kompiuterines programas vertinti ne tik dalykiniu techniniu, bet ir kalbiniu požiūriu.

Visa ataskaita skelbiama skyriuje APIE MUS/ Veiklos ataskaitos.