Spausdinti
2004 m. patvirtinta Lietuvos Respublikos terminų banko metodika, sudaryta 31 terminijos komisija įvairiose valstybės institucijoje, aprobuoti 3 terminų žodynai ir 20 terminų standartų...

2004 m. patvirtinta Lietuvos Respublikos terminų banko metodika (apibrėžtos Terminų banko tvarkytojų ir vartotojų teisės ir pareigos, struktūra, informacijos vienetai, nustatytos jo kūrimo, tvarkymo ir naudojimo taisyklės, apibūdinti Terminų banko informacinės sistemos techniniai duomenys, reikalavimai, funkcijos). Iki metų pabaigos 31 valstybės institucijoje (visose ministerijose, kai kuriose joms pavaldžiose įstaigose, Vyriausybės įstaigose) sudarytos terminijos komisijos, suderinti Terminų inventorizavimo ir terminų straipsnių teikimo Kalbos komisijai tvarkos aprašai, pradėtas terminų inventorizavimas. Norą bendradarbiauti pareiškė dar apie 20 mokslo įstaigų. Valstybės institucijų ir įstaigų terminijos komisijų nariams surengti terminologijos kursai (28 val. bendrųjų paskaitų ir 14 val. seminarų). Dabar Terminų banką žr. terminai.vlkk.lt.

Kalbos komisijos posėdžiuose aprobuoti 3 terminų žodynai („Automatikos terminų žodynas“, „Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos žodynas“, „Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas“) ir 20 terminų standartų. Apsvarstyta per 140 terminų straipsnių, kuriuos Terminų bankui pateikė Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, Sveikatos apsaugos ministerija, Informatikos ir informacinių technologijų terminų komisija. 26 iš jų aprobuoti Kalbos komisijos. Apsvarstyti nauji Europos žodyno „Eurovoc“ 4.1 versijos terminai. Terminologijos pakomisėje apsvarstyta 12 svetimžodžių ir jų lietuviškų atitikmenų sąrašų (per 1600 terminų), žr. KONSULTACIJOS/ Svetimžodžių atitikmenys.

Kalbos komisija griežtai nepritarė Europos Sąjungos šalių finansų ministrų pasitarime priimtam sprendimui ES teisės aktuose visomis Europos Sąjungos šalių kalbomis vartoti vienodą nekaitomą bendros valiutos pavadinimą euro. Pasiektas kompromisas: Europos Sąjungos dokumentų tekstuose lietuvių kalba bus vartojamos visos bendrosios valiutos pavadinimo linksnių formos, išskyrus vardininko formą euro. Toks apribojimas netaikomas visiems kitiems lietuvių kalba rašomiems tekstams – Kalbos komisija atskiru nutarimu nustatė, kad Europos Sąjungos bendrosios valiutos pavadinimas lietuvių bendrinėje kalboje vartojamas adaptuotas – su lietuviškomis linksnių galūnėmis (Žin., 2004, Nr. 160-5875).

Visa ataskaita skelbiama skyriuje APIE MUS/ Veiklos ataskaitos.