Spausdinti

Paskutinį 2019 m. mėnesį Kalbos komisijos konsultantai VĮ Registrų centrui suteikė 1897 konsultacijas dėl juridinių asmenų pavadinimų.
1019 pavadinimai, arba 54 proc., įvertinti kaip atitinkantys bendrinės kalbos normas.

 

Patys populiariausi simboliniai pavadinimai – trumpi linksniuojami dirbtiniai žodžiai, tačiau registruota ir nemažai iš bendrinių žodžių sudarytų taisyklingų pavadinimų, pvz.: VšĮ „Turiu idėją“, MB „9 pirštai“, UAB „Gardus dūmelis“, MB „Pienės pūkas“, UAB „Noriu žaisti“, VšĮ „Gyvūnų reabilitacija“, šokių klubas „Viena linija“, MB „Auk laisvas“, MB odontologijos klinika „Svajonių šypsena“, VšĮ „Kultūringai“, MB „Keksas ir braškė“, MB „Noriu ir noriu“, MB „Saldus kąsnis“, MB „Kitaip tariant“, MB „Tvarkinga“, MB „Tyras oras“, MB „Dukart“, MB „Pilna valtis“, MB „Prie balos“.

878 pavadinimai, arba 46 proc., gruodį įvertinti kaip neatitinkantys lietuvių kalbos normų.

Nelietuviški pavadinimai sudarė 9 proc. (pateikti registruoti 169), tai mažiausia neigiamai įvertintų pavadinimų dalis.

316 įmonių pavadinimų, arba 16 proc., neigiamai įvertinti dėl formalių rašybos taisyklių nesilaikymo. Dažniausios tokio vertinimo priežastys – simbolinis pavadinimas neišskirtas kabutėmis, ne pirmas pavadinimo žodis (bendrinis) parašytas didžiąja raide ar visas pavadinimas užrašytas didžiosiomis raidėmis. Formalieji trūkumai lengvai pašalinami, tereikia pavadinimus užrašyti pagal taisykles.

393 pavadinimai, arba 21 proc., atmesti dėl kitų priežasčių (pavadinimą sudarantys žodžiai gramatiškai nesusieti tarpusavyje, pavartotos ne lietuvių abėcėlės raidės, nebūdingi lietuvių kalbai raidžių deriniai (pvz., dvigubos priebalsės, netipiniai dvigarsiai), nenorminiai žodžiai, santrumpos, pavadinimą sudarantys bendriniai žodžiai užrašyti su gramatinėmis klaidomis ar pan.).

 

Kalbos konsultacijų grupės inf.