Spausdinti

     Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisė baigė svarstyti Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros 2012–2014 m. vykdyto Kalbos komisijos finansuoto projekto – Lietuvių kalbos sintaksės normų ir rekomendacijų santykio su dabartine vartosena tyrimo – rezultatus.

     Tyrėjai nagrinėjo, kaip įvairaus stiliaus tekstuose laikomasi sintaksės normų, aprašytų trijose „Kalbos patarimų“ knygose: „Sintaksė: 1. Linksnių vartojimas“, „Sintaksė: 2. Prielinksnių ir polinksnių vartojimas“, „Sintaksė: 3. Įvairūs dalykai“. Tyrimo rezultatai – siūlymai tikslinti, koreguoti kai kurias normas, įtraukti vartosenai aktualių klausimų keliančių dalykų, skaidyti ir plačiau aiškinti kai kurias taisykles ir pan.
     

     Gramatikos pakomisė apsvarstė pateiktus siūlymus ir, atsižvelgdama į gramatikos normų sistemą, vartosenos polinkius ir kylančius klausimus taikant kai kurias taisykles, nutarė papildyti, patikslinti ir pakoreguoti kai kurias sintaksės normas (žr. papildytus Konsultacijų banko įrašus):

     paspausti draugo ranką; kilmininkas, naudininkas

     kumštelti draugą į pašonę, galininkas, naudininkas

     gimimo, kilmininkas

     naudininkas, atitikimas, atitiktis kam

     naudininkas, nusikaltimai kam, nusikaltimai ekonomikai

     naudininkas, lygiagretus kam

     naudininkas, nuolaida kam, ko nuolaida

     bendratis, naudininkas, galininkas; nurodymas, nutarimas, paraiška, pasiūlymai, planas, prašymas, sutartis

     įnagininkas, dvejybinis kilmininkas

     įnagininkas, skirti kokį, kokiu

     būvio vietininkas; bendravime, komoje; krizėje

     šokiai ant ledo

     apie ką, galininkas, įsidėmėti apie ką; minėti ką, apie ką

     iki greito, iki malonaus

     pagal

     priklausyti prie ko, priklausyti kam

     priskirti prie ko, priskirti kam

     iškelti bylą prieš

     žaisti prieš ką, žaisti su kuo

     analogiškas su kuo

     identiškas su kuo

     tapatus su kuo

     virš ko, daugiau kaip (negu, nei)

     kuomet, kai, kada