Spausdinti
Lapkričio 14 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete seminaras „Gimtoji kalba: istorija ir dabartis“.

„Gimtosios kalbos“ žurnalas įkurtas 1933 m. (pirmasis vyr. redaktorius Jurgis Talmantas). Ėjo Lietuvoje 1933–1941 m., Jungtinėse Amerikos Valstijose 1958–1968 m. Atnaujintas 1990 m. kaip Lietuvių kalbos draugijos žurnalas. Šiuo metu rengiamas Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto redaktorių Ritos Urnėžiūtės (vyr. redaktorė) ir Ingos Mataitytės (moksl. redaktorė).

Lapkričio 14 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vinco Krėvės auditorijoje vyks seminaras „Gimtoji kalba: istorija ir dabartis“, skirtas žurnalo 70-mečiui (pradžia – 14.00). Seminarą rengia Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto „Gimtosios kalbos“ redakcinė grupė kartu su lietuvių kalbos mokslo, tvarkybos ir priežiūros įstaigomis bei Lietuvių kalbos draugija.

Susirinkusiuosius sveikins VU Filologijos fakulteto dekanas Bonifacas Stundžia ir VLKK pirmininkė Irena Smetonienė. Toliau programoje: Danguolės Mikulėnienės, Alberto Rosino, Ritos Miliūnaitės, Aldono Pupkio pranešimai, žurnalo redaktorės Ritos Urnėžiūtės žodis; diskusijos.

Linkime „Gimtajai kalbai“ ir toliau būti „plačiosios rašto visuomenės ne tiek peikėja, kiek patarėja“!