Spausdinti
Kalbos komisija ne pirmus metus remia „Gimtosios kalbos“ žurnalą. Pagal 2010 m. kovo 1 d. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro ir Kalbos komisijos sudarytą sutartį iki metų pabaigos bus parengta ir paskelbta apie 60–70 teminių puslapių.

    2010 m. kovo 1 d. Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras sudarė sutartį dėl teminių puslapių „Valstybinės kalbos norminimo problemos ir normų sklaida“ parengimo ir publikavimo žurnale „Gimtoji kalba“. 

    Pagal šią sutartį žurnalo redakcija nuo kovo 2 d. iki gruodžio 31 d. turės parengti ir paskelbti 60–70 teminių puslapių nurodyta tema. 

    Kalbos komisija ne pirmus metus remia „Gimtosios kalbos“ žurnalą. 2000 m. pabaigoje (10–12 numeriai) remtos tęstinės „Gimtosios kalbos“ žurnalo redakcijos programos. Nuo 2006 m. iš „Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos“ kiekvienais metais skiriama lėšų aktualiems valstybinės kalbos norminimo, vartojimo ir sklaidos klausimams nagrinėti. Per metus žurnale vidutiniškai publikuojama apie 60 teminių puslapių.  

    Juose skelbiamos apžvalgos ir recenzijos, skirtos aktualiai informacijai apie bendrinės lietuvių kalbos pokyčius, probleminius kalbos ugdymo aspektus, straipsniai, kuriuose nagrinėjami konkretūs vartosenos atvejai ir kalbos tvarkybos reikalai, „Klausimų kraitelės“ atsakymai, VLKK dokumentai ir jų komentarai.  

    Apie žurnalą „Gimtoji kalba“: jis skirtas redaktoriams, kalbos tvarkytojams, dėstytojams ir mokytojams, žurnalistams, tarnautojams, verslininkams. Žurnale vertinami nauji lietuvių kalbos vartosenos reiškiniai, recenzuojami įvairios paskirties leidiniai, informuojama apie naujausią kalbos mokslo ir praktikos literatūrą. „Gimtoji kalba“ eina nuo 1933 m. Nuo 2000 m. žurnalo vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė. Plačiau žr. www.melc.lt/  Leidinį galima prenumeruoti arba įsigyti Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro knygyne (L. Asanavičiūtės g. 23).