Spausdinti
Nuo 2013 m. gegužės 2 d. pradėjus konsultuoti dėl juridinių asmenų pavadinimų atitikties kalbos taisyklingumo reikalavimams, nelietuviškų pavadinimų sumažėjo trečdaliu – gegužės pabaigoje tokie sudarė tik 12 proc. visų pavadinimų (palyginti su 42 proc. pradžioje). Beveik pusė pavadinimų (52 proc.) įvertinti kaip atitinkantys lietuvių bendrinės kalbos normas.


     Nuo 2013-05-02 iki 2013-05-31 VLKK konsultantai VĮ Registrų centrui suteikė konsultacijas dėl 1714 juridinių asmenų pavadinimų. Pusė pavadinimų (882, arba 52 proc.) įvertinti kaip atitinkantys lietuvių bendrinės kalbos normas, 832 (48 proc.) kaip neatitinkantys kalbos normų.

     Nelietuviški (neatitinkantys normų) pavadinimai sudarė 19 proc. visų gautų pavadinimų (330 pavadinimų).

     Nelietuviškų pavadinimų vis mažėjo:

  • per pirmas dvi savaites nelietuviški pavadinimai sudarė 42 proc. visų gautų pavadinimų (42 iš 899);
  • trečią savaitę – 17 proc. (76 iš 433);
  • ketvirtą savaitę – 12 proc. (48 iš 382).

     Daugėjo teigiamai įvertintų pavadinimų:

  • per pirmas dvi savaites teigiamai įvertinta 45 proc. pavadinimų;
  • trečią savaitę – 57 proc.;
  • ketvirtą savaitę – 61 proc.

     Teigiamai įvertintų pavadinimų būtų dar daugiau, jei steigėjai atkreiptų dėmesį į pavadinimų rašybą. Daugiausia pavadinimų įvertinama neigiamai dėl netinkamos rašybos – 42 proc. visų atmestų pavadinimų. Atkreiptinas juridinių asmenų steigėjų dėmesys į reikalavimą teikti registruoti neutralios rašybos pavadinimą – netinka teikti pavadinimą visomis didžiosiomis raidėmis, pvz.:

     MB „TURTO EKSPERTAI“ (taisyklingas pavadinimas – MB „Turto ekspertai“),

     UAB „DAMIDA“ (taisyklingas pavadinimas – UAB „Damida“),

     ŠIAULIŲ SVEIKATINGUMO CENTRAS (taisyklingas pavadinimas – Šiaulių sveikatingumo centras).

     Taip pat atkreiptinas dėmesys į skirtingą simbolinių (perkeltinės reikšmės) ir tiesioginės reikšmės pavadinimų rašybą. Simboliniai pavadinimai rašomi kabutėse (a), tiesioginės reikšmės pavadinimai rašomi be kabučių (b), pvz.:

     a) MB Švarus automobilis (taisyklingas pavadinimas – MB Švarus automobilis), MB Finansų politika (taisyklingas pavadinimas – MB Finansų politika), MB Canis sanus (taisyklingas pavadinimas – MB Canis sanus),

     b) Utenos kredito unija (taisyklingas pavadinimas – Utenos kredito unija).

     12 procentų pavadinimų atmesta dėl pavartotų santrumpų. Pagal Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.40 straipsnio 3 dalį pavadinimuose galimos tik visuomenėje nusistovėjusios (visuotinai suprantamos) santrumpos (pvz., LT, IT, ES, Lt, ct).

Aurelija Dvylytė,
VLKK Bendrojo sk. vedėja


     Dar žr. Naujienose:

     Plačiau šiuose skyriuose: