Spausdinti

2019 m. gegužės 2–31 d. Kalbos komisijos konsultantai VĮ Registrų centrui suteikė 2006 konsultacijas dėl įmonių pavadinimų. 1241 pavadinimas (62 proc.) įvertintas kaip atitinkantis bendrinės kalbos normas, 765 (38 proc.) pavadinimai normų neatitiko.


Iš teigiamai įvertintų pavadinimų pirmiausia minėtini sudaryti iš bendrinių žodžių, pvz.: UAB „Išsinuomok mane“, MB „Makt ir nėra“, MB „Tikrai gerai“, MB „Pasivažinėkime“, MB „Plaunam“, UAB „Agotos svajonė“, VšĮ „Kitu keliu“, MB „Žalias katinas“, MB „Kelionių įkaitai“, UAB „Pieno ratas“, VšĮ „Atėjau ir pamačiau“.

Pavadinimus gali sudaryti ir dirbtiniai, bendrinėje kalboje jokios reikšmės neturintys žodžiai, tačiau jie privalo turėti galūnę ir turi neturėti nelietuviškų raidžių ar lietuvių kalbai nebūdingų raidžių derinių.
Pvz., lietuvių kalbai nebūdingi dviejų vienodų balsių ar priebalsių deriniai, todėl tokie pavadinimai kaip UAB „Hasslė“, MB „Sattovama“, UAB „Sallus“, IĮ „Boojus“, MB „Grindflooras“, MB „Applis“, MB „Devva“ laikomi neatitinkančiais bendrinės kalbos normų (tinkami pavadinimai su viena balse ar priebalse – „Haslė“, „Satovama“, „Salus“, „Bojus“, „Grindfloras“, „Aplis“, MB „Deva“).

Nelietuviški pavadinimai gegužę sudarė 10 proc. visų vertintų (pateikta registruoti 191).

328 įmonių pavadinimai, arba 16 proc., neigiamai įvertinti dėl rašybos taisyklių nesilaikymo. Dažniausios tokio vertinimo priežastys – simbolinis pavadinimas neišskirtas kabutėmis, ne pirmas pavadinimo žodis (bendrinis) parašytas didžiąja raide ar visas pavadinimas užrašytas didžiosiomis raidėmis. Tokie trūkumai lengvai ištaisomi, steigėjams reikia tik užrašyti pavadinimus pagal rašybos taisykles.

246 pavadinimai, arba 12 proc., atmesti dėl įvairių kitų priežasčių (pavadinimą sudarantys žodžiai nesusieti tarpusavyje, pavartotos ne lietuvių abėcėlės raidės ar nelietuviški ženklai, nebūdingi lietuvių kalbai raidžių deriniai (pvz., dvigubos priebalsės, netipiniai dvigarsiai), santrumpos, yra rašybos klaidų ar pan.).


Kalbos konsultacijų grupės inf.