Spausdinti

      Europos nacionalinių kalbų institucijų federacija (ang. European Federation of National Institutions for Language, EFNIL) kviečia studentus dalyvauti geriausių Europoje magistro darbų konkurse kalbų vartojimo, kalbos politikos ir daugiakalbystės temomis.

      Aktualios konkursui temos, susijusios su EFNIL tikslais (skatinti Europos kalbinę įvairovę, remti nacionalines Europos kalbas, remti Europos kalbų institucijas, kiekvienoje valstybėje narėje skatinti nacionalinių kalbų mokymą, užsienio kalbų mokymą ir kt.):

 • dvikalbis kalbų mokymasis,
 • kalbos mokymo strategijos,
 • kalbos vartojimas daugiakalbėje aplinkoje,
 • kalbos politikos tikslai ir poveikis,
 • lyginamieji kalbos politikos tyrimai,
 • kalbos technologijos ir daugiakalbystė,
 • vertimas raštu ir žodžiu.

      Magistro darbe gali būti analizuojama bet kuri Europos kalba ar kalbos, tačiau darbas turi būti parašytas viena iš oficialiųjų ES kalbų.

      Dokumentai 2020 m. konkursui teikiami iki 2020 m. birželio 30 d., 2021 m. konkursui – iki 2020 m. gruodžio 31 d.

      Kiekvienam iš trijų geriausių darbų autorių bus skirti tokie apdovanojimai:

 • EFNIL magistro darbo premija (1 500 eurų).
 • Kvietimas pristatyti savo darbą kasmetinėje tarptautinėje EFNIL konferencijoje (apmokant visas išlaidas).
 • Galimybė darbo pagrindu publikuoti straipsnį kasmetinės EFNIL konferencijos knygoje.
 • Galimybė publikuoti visą darbą EFNIL tinklalapyje, adresu www.efnil.org.

       Apie konkursą išsamiau žr. Kalbos komisijos svetainėje EFNIL magistro darbų konkursas, EFNIL svetainėje MASTER'S THESIS AWARD.
       Apie konkursą kitomis ES kalbomis Calls on member institutions' websites.