Spausdinti
Valstybinė lietuvių kalbos komisija atkreipia dėmesį, kad lietuvių kalboje ir toliau bus vartojamas kaitomas ES bendrosios valiutos pavadinimas euras...

 
     Valstybinė lietuvių kalbos komisija atkreipia dėmesį, kad lietuvių kalboje ir toliau bus vartojamas kaitomas ES bendrosios valiutos pavadinimas euras.

     2004 m. spalio 28 d. Kalbos komisija yra priėmusi nutarimą „Dėl Europos Sąjungos bendrosios valiutos pavadinimo lietuvių kalboje“. Jame nustatyta, kad ES bendrosios valiutos pavadinimas lietuviškai vartojamas adaptuotas – su lietuviškomis linksnių galūnėmis: euras, euro, eurui ir t. t.

     Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 4 dalyje, taip pat Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nurodytas oficialus Europos Sąjungos įsteigtos ekonominės ir pinigų sąjungos valiutos pavadinimas euro. Toks pavadinimas minėtuose teisės aktuose įrašytas visomis ES kalbomis, vartojančiomis lotyniško pagrindo raidyną.

    Dar 2004 metais Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas, Užsienio reikalų ministerija ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija Europos Sąjungos institucijoms išdėstė argumentus, kodėl lietuvių kalboje negali būti vartojama nekaitoma piniginio vieneto pavadinimo forma euro. Lietuvai buvo pasiūlytas kompromisinis variantas: ES dokumentų vertimuose galimos vartoti visos bendrosios valiutos pavadinimo linksnių formos, išskyrus vardininką – jo pozicijoje bus nurodomas sutartinis pavadinimas euro ir ši nuostata taikytina tik teisės aktams, bet ne kitoms kalbos sritims.

      2014 m. sausio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimas pakeitė įstatymą „Dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 136 straipsnio, kiek tai susiję su stabilumo mechanizmu, taikytinu valstybėms narėms, kurių valiuta yra euras (euro), pakeitimo, priimto 2011 m. kovo 25 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimu 2011/199/ES, ratifikavimo“ – jame paliktas tik sutartinis pavadinimas euro. Įstatyme ES bendrosios valiutos pavadinimas teikiamas pasviruoju šriftu – taip, kaip lietuviškuose tekstuose paprastai rašomi svetimų kalbų žodžiai ar žodžių junginiai (citatos).

       Atkreiptinas dėmesys, kad ir Latvijos Respublikos teisės aktuose valiutos pavadinimas rašomas euro, tačiau visur kitur vartojama savita latviška forma eiro.

      Taigi, nors Lietuvos teisės aktuose prireikus vietoj ES bendrosios valiutos pavadinimo vardininko linksnio bus rašomas nelietuviškas žodis euro, visuose kituose lietuviškuose tekstuose ir toliau vartotinas įprastas linksniuojamas piniginio vieneto pavadinimas euras.

__________________

Atgarsiai žiniasklaidoje:

2014-01-24  Kalbininkai tarė savo žodį dėl euro, BNS, Delfi.lt