Spausdinti
, vietovardžiai
VĮ Registrų centras kreipėsi į Kalbos komisiją dėl 90 gyvenamųjų vietovių vardų kirčių ar kirčiuočių trūkumo Adresų registre. Vardyno specialistai nurodė 74 vietovardžių kirčiuotes, sukirčiavo vardininko ir kilmininko formas. Nepavyko nustatyti 16 vardų kirčio vietos, iš jų devyni vietovardžiai apskritai nefiksuoti Lietuvių kalbos institute sukauptuose šaltiniuose...

Į Kalbos komisiją kreipėsi VĮ Registrų centras su prašymu nustatyti Adresų registre teikiamų 90 gyvenamųjų vietų vardų kirčiavimą. Vardyno specialistai1 nurodė 74 vietovardžių kirčiuotes, sukirčiavo vardininko ir kilmininko formas.

Nepavyko nustatyti šešiolikos gyvenamųjų vietovių vardų kirčio vietos, iš jų devyni vietovardžiai apskritai nefiksuoti Lietuvių kalbos institute sukauptuose šaltiniuose, abejojama dėl kai kurių vietos nustatymo (pasikeitus administraciniam suskirstymui).

Pagalbos dėl trūkstamų duomenų kreiptasi į atitinkamas savivaldybes. Naudingų duomenų pateikė Klaipėdos, Kretingos, Panevėžio, Rokiškio, Širvintų, Utenos rajonų savivaldybių administracijos.

Vilniaus miesto ir rajono, Kauno miesto savivaldybių administracijos atsakė neturinčios duomenų apie nurodytų gyvenamųjų vietovių kirčiavimą. Galima spėti, kad Červiškių k. (Lavoriškių sen.), Kadriškės k. (Lentvario sen.), Kamičiūnų k. (Dainavos sen.), Ryšininko k. (Nemenčinės sen.) išnykę ir juos iš registro teks išbraukti. Sąrašas gali ilgėti, nes dar laukiama atsakymų iš Molėtų, Šalčininkų, Trakų r. savivaldybių.

Adresų departamento pateiktame kai kurių vietų vardų sąraše trūko ne kirčio ženklų, o kirčiuočių. Vardyno specialistai paaiškino, kad tai įvardžiuotiniais būdvardžiais išreikšti vietovardžiai, pvz., Žalióji, Žaliõsios k. (Traupio sen.), Dvarníeji, Dvarnų̃jų k. (Pilviškių sen.), Lýgiosios, Lygių̃jų k. (Platelių sen.), jų kirčiuočių nenurodyti yra įprasta praktika (kitaip nei daiktavardžiai ar paprastieji, įvardžiuotiniai būdvardžiai kirčiuotės neturi). 

Vieno kaimo vardo – Didė́ja – vardininko kirtis buvo aiškus, tačiau klausimų kilo dėl kilmininko formos Didė̃jos k. Tai netipinės formos įvardžiuotinis būdvardis (tokie fiksuojami rytų aukštaičių tarmės plote; vardu Didėja 3 kaimai Antazavės, Jūžintų, Suvieko sen.). Savita tarminė forma su baigmeniu -ėja (vietoj įprastesnės -oji, plg. didžioji) pasireiškia ir nuosekliai išlaikoma tik vardininko linksnio formos – kitų linksnių formos tarmėse įvairuoja, todėl norminant rašomos pagal bendrinę kalbą: Didėja, Didžiosios, Didžiajai, Didžiąja, Didžiojoje. Todėl rekomenduota kilmininko formą registre keisti – Didė́ja, Didžiõsios k. Šiuo pakeitimu Adresų registre rūpinasi patys registro tvarkytojai.

Tikimasi, kad kirčiuotas gyvenamųjų vietovių vardų (vardininko ir kilmininko) formas bus galima viešai ir neatlygintinai matyti VĮ Registrų centro interneto svetainėje.

Parengė Aistė Pangonytė1Kirčiavimą tikslino A. Ragauskaitė, A. Pangonytė, konsultavo L. Bilkis, R. Miliūnaitė, M. Razmukaitė.