Spausdinti
, konkursai , skyryba
Skelbiamas 7-ojo Nacionalinio diktanto konkurso I turo diktanto tekstas su skyrybos ypatumų paaiškinimais. Teksto autorė – Giedra Radvilavičiūtė. (Rašybos ypatumai aiškinami gretimame pranešime.)

     Skelbiamas 2014 m. Nacionalinio diktanto konkurso I turo diktanto tekstas su galimo skyrimo ženklų variantais (galimi skyrybos ženklai suskliausti). Skyrybos ypatumai tekste pažymėti raide S laužtiniuose skliaustuose, paaiškinimai sunumeruoti ir išdėstyti žemiau. Santrumpos aktyvios – pakanka kurią nors spustelėti ir būsite nukreipti į konkretų paaiškinimą, kurie eilės tvarka pateikti žemiau.

2014 m. Nacionalinio diktanto konkurso I turo

DIKTANTAS

Giedra Radvilavičiūtė

Skrydis [Sa]
 

                 Kai lėktuvas atplyšta nuo tako, [S1] užplūsta dvilypis jausmas. Knieti žvilgterti į debesis iš Dievo pusės, [S2] bet kartu imu ilgėtis paliktųjų namuose ir aplink. Dingteli, [S1] kad Lietuvoje esu visa, [S2] o svetur būna tik mano dalys:(–) [S3] gestai, [S4] žingsniai, [S4] žodžiai. Juos svetima kalba tariu stingstančiu liežuviu. Pro apskritą langelį matau kandies dydžio lėktuvą, [S5] tolstantį kita kryptimi,(– / ,– ) [S6] turbūt ne į Austriją.

                 Kai kitą dieną Vienos bibliotekoje pamačiau vyšnines vertėjo kelnes ir geltonąjį jo šalį, [S5] besivelkantį prieky traukiamo lagamino, [S5] pilno išverstų knygų, [S1] supratau, [S1] kad kruopščiai planuotas literatūros vakaras neįvyks. Ir aš, [S7] ir visą laiką tylįs kitas rašytojas [S8] nedrįsom skaityti savo kūrinių vokiškai. Nuogąstavom be pagrindo. Juk net hegzametru apie būrus rašęs [S9] Donelaitis yra prabilęs vokiškai, [S4] čekiškai, [S4] ispaniškai, [S4] net armėniškai. Vis dėlto neįsivaizduoju, [S1] kaip, pavyzdžiui, [S10] reikėtų išversti žemaitiškai nuo vaikystės pažįstamą sakinį(:) [S11] „Ratas ant ašies braškėdamas sukosi sunkiai.“ [S12] Vertėjas(,) suvokdamas mūsų išgąstį(,) [S13] metė aukštyn eurą. Jei iškristų skaičius,(–) [S1a] turėčiau išdrįsti skaityti aš, o(,) [S14] jei pasirodytų ženklas,(–) [S1a] tai pradėtų rašytojas. Švystelėta iki lubų(,) [S15] moneta žemyn nenukrito. Metėm antrąją, [S2] bet nesugrįžo ir toji. Tada(,) spragteldamas pats(,) [S13] vertėjo lagaminas prasižiojo(,) [S16] ir iš jo stryktelėjo dvylika ilgaausių triušių [S17] užsagstytomis raudono aksomo liemenėmis. Didžiausias iš jų,(–) matyt, [S10] lagamino lyderis,(–) [S18] net neišvyniojęs popierėlio(,) [S13] triauškė šokoladinį mocartą*. Sumišęs vertėjas netikėtai ryžtingai užtraukė ariją iš Vagnerio operos „Dievų žūtis“. Žiūrovai pakilo(,) [S13] plojimais pritardami, [S2] tačiau mes trys žinojom, [S1] kad po tokio cirko austrai mūsų čia nebekvies.

                 Skrisdama lėktuvu atgal(,) [S13] mąsčiau, [S1] ko man trūksta, [S1] kad pasijusčiau kalėdiškai laiminga.(?)[S19] Aišku, [S1] kad savo žemės ir ne mažiau stulbinamų jos stebuklų. Sąnariai, Austrijoj virtę šokoladiniais, [S5] Vilniuje vėl pasidaro iš molio. Baisiausias peršalimo ligas čia galima išsigydyti čiobreliais, [S4] liepžiedžiais [S4a] ir avietėm. Daugybė žmonių be atlygio kasmet čia sėda rašyti diktanto,(–) [S4b] neišsigąsta ilgųjų balsių terorizmo, [S4] įvardžiuotinių būdvardžių spąstų [S4a] ir kablelių liūties. O Kaune yra baseinas, [S1] kurį galingais yriais vis pamatuoja greičiausia planetos plaukikė. Argi ne keista? [S20] Juk(,) pasirinkdama didžiųjų šalių vandenis(,) [S13a] iki gyvenimo pabaigos šokoladinio mocarto* ji galėtų atsikąsti kasdien.

____________________

Suskliausti galimi skyrybos ženklai ir jų variantai. Greta pagrindinio varianto pakelti šalutiniai variantai (jeigu jų ne vienas, tai atskirti pasviruoju brūkšniu, jei ženklo gali nebūti, po pasvirojo brūkšnio tarpas). Kursyvu teikiami sintaksiniai vienetai, kurie, jei jau skiriami, tai skiriami iš abiejų pusių – skirti tik iš vienos pusės būtų klaida. Emociniai ženklai kaip variantai tradiciškai nenurodomi, tačiau klaidomis nelaikomi, ypač jei intonaciškai gali būti motyvuoti.

*Nelaikytina klaida tikslesnis citatos žodis – braškėdams.

**Nelaikytina klaida tikslesnis citatos žodis – sukasi.

*** Galimi trys rašybos variantai:

  • <...> triauškė šokoladinį mocartą
  • <...> triauškė šokoladinį „Mocartą“
  • <...> triauškė šokoladinį „mocartą“


SKYRYBOS YPATUMŲ PAAIŠKINIMAI

 

[SA] Antraštiniai pavadinimai, vartojami be teksto, kabutėmis neskiriami. Privalomosios skyrybos taisyklių (patvirtintų 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. N-2 (103), Žin., 2006, Nr. 107-4084) 11.1 punkto pastaboje taip pat pasakyta, kad „po antraštinių sakinių taškas nerašomas“.

[S1] Pagal Privalomosios skyrybos taisyklių 8.1 punktą šalutinis prijungiamojo sakinio dėmuo išskiriamas kableliais.
[S1a] Sakinyje Jei iškristų skaičius, turėčiau išdrįsti skaityti aš, o jei pasirodytų ženklas, tai pradėtų rašytojas dėl pasikartojimo (jei..., [tai]...) ir kartu tam tikro priežasties pasekmės santykio, galimas šalutinio ir pagrindinio dėmens atskyrimas brūkšniu:
Jei iškristų skaičius – turėčiau išdrįsti skaityti aš, o jei pasirodytų ženklas – tai pradėtų rašytojas (plg.: Iškristų skaičius – turėčiau išdrįsti skaityti aš, pasirodytų ženklas – pradėtų rašytojas).

 

[S2] Pagal Privalomosios skyrybos taisyklių 9.1 punktą sudėtinių sujungiamųjų sakinių dėmenys, susieti priešinamaisiais jungtukais o, bet, tačiau, yra atskiriami kableliu.

[S3] Pagal Privalomosios skyrybos taisyklių 4.2 punktą po apibendrinamojo žodžio (šiuo atveju dalys) prieš kelias aiškinamąsias sakinio dalis (gestai, žingsniai, žodžiai) dedamas dvitaškis arba brūkšnys.

[S4] Pagal Privalomosios skyrybos taisyklių 3.1 punktą vienarūšės išvardijamosios sakinio dalys (vienarūšiai veiksniai – gestai, žingsniai, žodžiai; vienarūšės būdo aplinkybės – vokiškai, čekiškai, ispaniškai, armėniškai; vienarūšiaipapildiniai – čiobreliais, liepžiedžiais; terorizmo, spąstų) be jungtukų atskiriamos kableliais.

[S4a] Nekartojamuoju sujungiamuoju jungtuku ir sujungtos vienarūšės sakinio dalys neatskiriamos (vienarūšiai papildiniai – liepžiedžiais ir avietėm; ... spąstų ir ... liūties), žr. Privalomosios skyrybos taisyklių 3.3 punkto pastabą.

[S4b] Kableliu skiriami tariniai sėda, neišsigąsta. Kita vertus,po žodžių sėda rašyti diktanto einančią dalį sakinio neišsigąsta ... terorizmo, ... spąstų ir ... liūties galima suprasti kaip aiškinimą, todėl po žodžio diktantas gali būti padėtas brūkšnys .

[S5] Pagal Privalomosios skyrybos taisyklių 5.1 punktą išplėstinis derinamasis pažyminys po pažymimojo žodžio išskiriamas kableliais. Diktante išskiriami šie išplėstiniai derinamieji pažyminiai: tolstantį kita kryptimi (po lėktuvą); besivelkantį prieky traukiamo lagamino (po šalį);  pilno išverstų knygų (po lagamino);  Austrijoj virtę šokoladiniais (po sąnariai).

[S6] Vietos aplinkybė turbūt ne į Austriją gali būti atskirta keliais būdais, pirmiausia – kableliu, antra – brūkšniu (išplėstiniame pažyminyje brūkšniu atskirta aiškinamoji aplinkybė neįprasta, bet dėl priduriamojo atspalvio įmanoma):

  • ... matau ... lėktuvą, tolstantį kita kryptimi, turbūt ne į Austriją.
  • ... matau ... lėktuvą, tolstantį kita kryptimi – turbūt ne į Austriją.

(Jei po kryptimi nepadėjote nei kablelio, nei brūkšnio, griežtai žiūrint, taisyklių nepažeidėte, tačiau teksto nepajutote – ženklo nebuvimas čia nenatūralus.)

Dar vienas įmanomas ir gana natūralus interpretacijos ir skyrimo variantas – nepilnojo sudėtinio sakinio dėmens (turbūt ne į Austriją [šis lėktuvas skrenda]) atkyrimas kableliu brūkšniu:

  • ... matau ... lėktuvą, tolstantį kita kryptimi, – turbūt ne į Austriją.

[S7] Pagal Privalomosios skyrybos taisyklių 3.3 punktą vienarūšės sakinio dalys (vienarūšiai veiksniai aš, rašytojas), sujungtos kartojamaisiais jungtukais ir ... ir, yra atskiriamos kableliais.

[S8] Tarp veiksnių (, rašytojas) ir tarinio (nedrįsom skaityti) skyrybos ženklai nededami.

[S9] Prieš pažymimąjį žodį Donelaitis einantis derinamasis pažyminys hegzametru apie būrus rašęs neskiriamas (žr. Privalomosios skyrybos taisyklių 5.1 punkto pirmą pastabą).

[S10] Pagal Privalomosios skyrybos taisyklių 6.1 punktą įterpinys (pavyzdžiui, matyt) išskiriamas kableliais (rečiau – brūkšniais).

[S11] Kai citatą sudaro atskiras sakinys ar keli sakiniai, po įvadinių žodžių dedamas dvitaškis, o citata paprastai rašoma toje pačioje eilutėje (žr. Privalomosios skyrybos taisyklių 13.1.1 punktą). Kita vertus, diktante įvadinių žodžių nėra, todėl dvitaškio galima nedėti (nepadėjus dvitaškio taškas sakinio gale dedamas po kabučių).

[S12] Pagal Privalomosios skyrybos taisyklių 13.1 punktą citatos išskiriamos kabutėmis, pagal 11.2 punktą sakinio galo ženklai citatos sakinio pabaigoje rašomi prieš uždaromąsias kabutes. (Jei prieš citatą nedėjote dvitaškio, taškas sakinio gale turi būti dedamas po kabučių.)

[S13] Pagal Pasirenkamosios skyrybos taisyklių (patvirtintų 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. N-3 (104), Žin., 2006, Nr. 107-4085) 4 punktą išplėstos dalyvinės, pusdalyvinės ar padalyvinės aplinkybės (pusdalyvinės aplinkybės – suvokdamas mūsų išgąstį, spragteldamas pats, plojimais pritardami, skrisdama lėktuvu atgal; dalyvinė aplinkybė – net neišvyniojęs popierėlio) gali būti išskirtos kableliais. Neišskyrimas nelaikomas klaida.

[S13a] Dalelytė juk gali šlietis ir prie aplinkybės (pasirinkdama... vandenis), ir prie likusios sakinio dalies, todėl galimi trys aplinkybės pasirinkdama didžiųjų šalių vandenis skyrimo variantai:

  • Juk pasirinkdama didžiųjų šalių vandenis iki gyvenimo pabaigos... (aplinkybė neskiriama);
  • Juk, pasirinkdama didžiųjų šalių vandenis, iki gyvenimo pabaigos... (aplinkybė išskiriama);
  • Juk pasirinkdama didžiųjų šalių vandenis, iki gyvenimo pabaigos... (aplinkybė išskiriama kartu su dalelyte juk).

[S14] Pagal Provalomosios skyrybos taisyklių 8.1 punktą privalu išskirti šalutinį dėmenį jei pasirodytų ženklas, kableliais tarp šalutinio dėmens jungtuko (jei) ir prieš jį einančio sujungiamojo jungtuko (o) gali būti rašomas nebent norint parodyti šalutinio dėmens savarankiškumą (žr. Pasirenkamosios skyrybos taisyklių 10.1 punktą), bet kablelis privalomas prieš jungiamųjų žodžių samplaiką o jei (po dėmens turėčiau išdrįsti skaityti aš), dėl o ši samplaika šiek tiek supriešina dėmenis.

[S15] Aplinkybinį atspalvį turintis išplėstas derinamasis dalyvinis pažyminys švystelėta iki lubų, einantis prieš pažymimąjį žodį moneta gali būti skiriamas norint pabrėžti pažyminio prasminį ir intonacinį savarankiškumą (žr. Pasirenkamosios skyrybos taisyklių 5.1 punktą).

[S16] Sujungiamojo sakinio dėmenys (lagaminas prasižiojo; stryktelėjo ilgaausių triušių), sujungti nekartojamuoju jungtuku (ir), gali būti atskiriami kableliu, jei norima parodyti jų prasminį ir intonacinį savarankiškumą.

[S17] Neskiriamas po pažymimojo žodžio dvylika triušių einantis nederinamasis pažyminys, išreikštas įnagininku užsagstytomis raudono aksomo liemenėmis (žr. Privalomosios skyrybos taisyklių 5.1 punkto antrą pastabą).

[S18] Pagal Privalomosios skyrybos taisyklių 5.3 punktą po pažymimojo žodžio (didžiausias iš jų) einantis išplėstas priedėlis be jungiamojo žodžio (šiuo atveju – lagamino lyderis) yra išskiriamas kableliais. Dar galėtų būti išskirtas brūkšniais (kartu su modalinu įterpiniu): Didžiausias iš jų – matyt, lagamino lyderis – net neišvyniojęs popierėlio <...>

[S19] Atsižvelgiant į sakinio intonaciją, sakinio gale gali būti dedamas arba taškas, arba klaustukas (žr. Privalomosios skyrybos taisyklių 11 punktą). Klaustukas rašomas po sudėtinio sakinio, jeigu jo visi dėmenys arba bent vienas dėmuo, paprastai paskutinis, pasakomas klausiamąja intonacija.

[S20] Po sakinio, ištariamo klausiamąja intonacija, rašomas klaustukas.

VLKK.lt

(Atnaujinta 2014-02-28)

__________________________

Svarstyti, abejoti, dalytis įspūdžiu ir vertinimu kviečiame skyriuje DISKUSIJOS, žr. čia.