Spausdinti
, kompiuterija
Skelbiame didžiąją „Palemono“ šrifto versiją ir knygos „Lituanistinis šriftas Palemonas“ elektroninį variantą.

Skelbiame „Palemono“ šrifto didžiąją versiją (versija 2.1) ir šrifto aprašą, žr. antraštiniame skyriuje, http://www.vlkk.lt/palemonas.html.

Palemonas – originalus lietuviškas šriftas, skirtas plačiajai visuomenei ir lituanistikos reikmėms. Didžiąją versiją (versiją 2.1) sudaro keturios atmainos: normalioji, kursyvinė, paryškinta ir paryškinta kursyvinė. Jos turi visus koduočių (kodų lentelių) CP1250 (centrinės Europos), CP1251 (kirilikos), CP1252 (lotynų I), CP1253 (graikų), CP1254 (turkų), CP1257 (Baltijos šalių) ženklus ir visas kirčiuotas lietuviškas raides. Dvi iš jų – normalioji ir kursyvinė – turi ir itin gausų (apie 4000) lituanistikai skirtų ženklų rinkinį.

Didžiausią šio rinkinio dalį sudaro specialieji rašmenys: 1) tarmių fonetinės transkripcijos; 2) senųjų raštų; 3) baltistikos ir indoeuropeistikos. Didžiumai jų Unikodo standartas nėra nustatęs konkrečių kodų, todėl kodai jiems parinkti iš šiame standarte numatytos Privačiosios srities.

Dauguma lituanistinių rašmenų kompoziciniai, arba sudėtiniai: juos sudaro raidė, vadinama pamatine raide, ir diakritiniai ženklai viršuje bei apačioje. Palemono rašmenys koduojami dvejopai: 1) keturženkliu šešioliktainiu kodu; 2) kompozicine kodų seka. Palemone visoms kodų sekoms numatyti Open Type technologiją atitinkantys keitiniai, todėl su šia technologija suderintos taikomosios programos rodo ir spausdina tuos pačius grafinius sudėtinių rašmenų vaizdus neatsižvelgdamos į tai, ar elektroniniame dokumente jie reprezentuojami keturženkliais šešioliktainiais kodais, ar kompozicinėmis kodų sekomis.

Kad vartotojams būtų patogiau dirbti su Palemonu, versija 2.1 pateikiama kartu su knyga: Ona Aleknavičienė, Laima Grumadienė, Albertas Gurskas, Petras Skirmantas, Mindaugas Strockis, Vladas Tumasonis, Lituanistinis šriftas Palemonas, Vilnius: Tautinių bendrijų namai, 2005, 304 p.; elektroninė knygos versija yra Kalbos komisijos svetainėje. Joje galima susirasti bet kurį ženklą, jo aprašą bei kodą.

Šriftas nekomercinis, platinamas nemokamai. Palemonas, kaip ir Unikodas, ir toliau bus pildomas bei atnaujinamas. Siūlymus ir pageidavimus įtraukti naujus ženklus galima teikti pagal nustatytą formą, žr. tinklalapyje http://www.vlkk.lt/palemonas.html.

Doc. dr. Vladas Tumasonis