Spausdinti
, programos
Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programos moksliniams tyrimams vykdyti. Paraiškos priimamos iki 2011 m. sausio 7 d. 16.15 val.

 

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą moksliniams tyrimams, numatytiems „Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programoje“ (patvirtintoje Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. N-1 (118), Žin., 2010, Nr. 124-6373), vykdyti 2011–2013 metais. Mokslinių tyrimų projektų trukmė – vieni, dveji arba treji metai.

     Paraiškos vykdyti mokslinius tyrimus priimamos iki 2011 m. sausio 7 d. 16.15 val. Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos turi būti parengtos pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 patvirtintą Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašą (žr. Nutarimai, Protokoliniai, čia).

     Išsamesnę informaciją teikia Programų skyrius, tel. (+ 370 5) 275 60 95, el. paštu vilija.ragaisiene@vlkk.lt.