Spausdinti
, programos
Skelbiamas paraiškų priėmimas programose numatytiems darbams finansuoti 2005 m.

VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS

S K E L B I M AS

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1525 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 m. programos bei jos įgyvendinimo“ (Žin., 1995, Nr. 100-2240) ir 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340 „Dėl tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 metų programos ir Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 95-2994), skelbia paraiškų priėmimą programose numatytiems darbams finansuoti 2005 m.

Priimamos paraiškos šiems darbams rengti ir leisti:

 • daugiakalbiams aiškinamiesiems mokslo terminų žodynams
 • kalbos kultūros ir kalbos praktikos leidiniams
 • kalbos mokslo paveldo veikalams
 • raštijos paminklams
 • mokomiesiems leidiniams apie tarmes
 • tarmių tekstams ir tarmių žodynams

Paraiškoje turi būti nurodyta:

 1. Numatomo atlikti darbo tikslai ir uždaviniai.
 2. Darbo turinys, pagrindiniai veiklos etapai, ryšys su kitais moksliniais tyrimais ar darbais (neatsižvelgiant į finansavimo šaltinius).
 3. Vykdytojai (informacija apie instituciją, mokslininkų kolektyvą).
 4. Laukiami rezultatai.
 5. Darbo atlikimo terminai.
 6. Išlaidų sąmatos projektas, darbo užmokesčio apskaičiavimo lentelė ir išsamus visų išlaidų paaiškinimas.

Paraiškas (ne daugiau kaip 0,5 autorinio lanko, 3 egzemplioriai) Valstybinė lietuvių kalbos komisija (Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius) priima iki š. m. gegužės 3 d.

Informacija teikiama tel. (8~5) 278 22 10.