Spausdinti

2019 m. birželio 3–28 d. Kalbos komisijos konsultantai VĮ Registrų centrui suteikė 1456 konsultacijas dėl įmonių pavadinimų. 847 pavadinimai (58 proc.) įvertinti kaip atitinkantys bendrinės lietuvių kalbos normas, 609 (38 proc.) kaip neatitinkantys.


Iš teigiamai įvertintų pavadinimų pirmiausia minėtini sudaryti iš bendrinių žodžių, pvz.: MB „Peilis su šakute“, MB „Vienišas grizlis“, VšĮ „Gero laiko marios“, UAB „Vėjų uostas“, MB „Sijonas“, UAB „Aštuntukas“, UAB „Bijūnų slėnis“, UAB „Meška miega“, IĮ „Kvepia pasakom“, VšĮ „Įkvėpimas“, UAB „Pavyko“, VšĮ „Teatro skersgatvis“, MB „Partinis šuo“, MB „Idėjų lysvė“, UAB „Pavyko“, MB „Apsiperku LT“, VšĮ „Jokių problemų“, MB „Važiuok gražiai“.

Nelietuviški pavadinimai birželį sudarė 12 proc. visų vertintų (pateikti registruoti 177).

244 įmonių pavadinimai, arba 17 proc., neigiamai įvertinti dėl rašybos taisyklių nesilaikymo. Dažniausios tokio vertinimo priežastys – simbolinis pavadinimas neišskirtas kabutėmis, ne pirmas pavadinimo žodis (bendrinis) parašytas didžiąja raide ar visas pavadinimas užrašytas didžiosiomis raidėmis. Tai lengvai ištaisomi trūkumai, steigėjams tereikia pavadinimus užrašyti pagal rašybos taisykles, naujų pavadinimų galvoti nereikia.

Viena iš dažniausių rašybos klaidų – kaip atskiras žodis pavartotas tarptautinis žodžio dėmuo (auto-, eko-, bio-, trans-, etno-, kontra- ir pan.). Tokių pavadinimų pateikta ir birželio mėn., pvz.: MB „Etno kūryba“ (galimas pavadinimas „Etnokūryba“), MB „Auto sprendimai“ (tinkamas – „Autosprendimai“), UAB „Eko vizija“ (pagal rašybos taisykles užrašytas pavadinimas – „Ekovizija“), UAB „Moto paslaugos“ (taisyklingas – UAB „Motopaslaugos“), UAB „Bio daržas“ (turi būti „Biodaržas“), UAB „Trans vėžė“ (galimas pavadinimas „Transvėžė“).
Kartais tarptautinis dėmuo pavartojamas ne vietoj pažyminio, o kaip pagrindinis junginio žodis, pvz., auto- vietoj žodžio automobilis. Tokia vartosena nenorminė, turi būti ne UAB „Jūsų auto“, o „Jūsų automobilis“, ne „Erdvus auto“, o „Erdvus automobilis“ ar pan.

188 pavadinimai, arba 13 proc., atmesti dėl įvairių kitų priežasčių (pavadinimą sudarantys žodžiai nesusieti tarpusavyje, pavartotos ne lietuvių abėcėlės raidės ar nelietuviški ženklai, nebūdingi lietuvių kalbai raidžių deriniai (pvz., dvigubos priebalsės, netipiniai dvigarsiai), santrumpos, yra rašybos klaidų ar pan.).

 

Kalbos konsultacijų grupės informacija