Spausdinti
, programos
Bedarbiai tautinių mažumų atstovai Lietuvoje skundžiasi prastu lietuvių kalbos mokėjimu ir nepakankamomis galimybėmis mokytis. VLKK nuo 1998 m. iš koordinuojamų kalbos programų remia valstybinės kalbos mokymo kursus suaugusiesiems kitakalbiams. Šiais metais numatyta skirti lėšų Vilniaus rajono kitakalbiams gyventojams mokyti, dvikalbiam mokomajam žodynui rengti...

Bedarbiai tautinių mažumų atstovai Lietuvoje skundžiasi prastu lietuvių kalbos mokėjimu ir nepakankamomis galimybėmis mokytis, o jų nedarbo lygis lenkia šalies vidurkį. Tai skelbiama „Tautinių mažumų atstovų integracijos į darbo rinką galimybių” tyrime, kuris atliktas įgyvendinant specialų EQUAL projektą, – pranešė naujienų portalas DELFI. Sociologinė apklausa atlikta 2006 m. kovo – liepos mėnesiais Šalčininkų bei Vilniaus rajonuose (apklausta 606 nedirbantys tautinių mažumų atstovai).

Tyrimo dalyvių manymu, sėkmingai jų integracijai į darbo rinką labiausiai trukdo valstybinės kalbos nemokėjimas arba nepakankamas mokėjimas (55,2 proc.). Daugumai tyrimo respondentų, jų pačių vertinimu, kalbėti ir rašyti lietuviškai sekasi blogai arba vidutiniškai. Geriausiai tyrimo dalyviams sekasi suprasti lietuvių kalbą, prasčiausiai – rašyti. Tobulinti turimas lietuvių kalbos žinias pageidautų 61,1 proc. respondentų. (Labiausiai turimas lietuvių kalbos žinias norėtų tobulinti jauni (iki 29 m.) apklaustieji bei asmenys, turintys aukštąjį bei aukštesnįjį išsilavinimą.) Paklausti apie galimybę mokytis lietuvių kalbos, dauguma respondentų atsakė, jog tokios galimybės neturi (69 proc.), tačiau mano, jog lietuvių kalbos kursų organizavimas būtų veiksminga priemonė, kuri padėtų pagerinti užimtumo situaciją.

 Valstybinė lietuvių kalbos komisija nuo 1998 metų iš koordinuojamų kalbos programų remia valstybinės kalbos mokymo kursus suaugusiesiems kitakalbiams.

2006 metais Komisija skyrė lėšų romų bendruomenės nariams, Visagino, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono socialiai remtiniems kitakalbiams mokyti. Šiais metais kursai vyksta VšĮ Tautinių bendrijų namuose. Čia kitakalbiams teikiamos ir nemokamos konsultacijos aktualiais lietuvių kalbos vartojimo klausimais.

Komisija numato šiais metais dar skirti lėšų romų bendruomenės nariams ir Vilniaus rajono kitakalbiams gyventojams mokyti, dvikalbiam mokomajam žodynui rengti. Taip pat numatyta nupirkti ir neatlygintinai perduoti mokomųjų priemonių savivaldybių ir apskričių viešosioms bibliotekoms.

VLKK inf.