Spausdinti
Seminaras vyks spalio 7–8 d. Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos centre (P. Vileišio g. 5).

Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų grupės

(UNGEGN) Baltijos skyriaus seminaras

 

2004 m. spalio 7–8 d., Vilnius

 

Rengia Nacionalinė žemės tarnyba, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Lietuvių kalbos institutas.

Seminaras vyks Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos centre (P. Vileišio g. 5, II a.)

Seminaro kalbos – rusų, anglų (be vertimo).

 

DARBOTVARKĖ

 

Spalio 7 d. (ketvirtadienis)

 

9.00

Registracija

 

9.30

Lietuvių kalbos instituto direktoriaus pavaduotojo dr. A. Judženčio sveikinimas

 

 

UNGEGN Baltijos skyriaus pirmininkės D. Mardosienės įžanginis žodis. Darbotvarkės aptarimas

 

9.50

1-asis posėdis, pirmininkė J. Palionytė, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja (Lietuva)

 

9.55–10.15

Danutė Mardosienė, UNGEGN Baltijos skyriaus pirmininkė

UNGEGN struktūra ir veikla

10.15–10.30

Peeter Päll, UNGEGN Lotynizacijos (romanizacijos) grupės vadovas

UNGEGN Lotynizacijos grupės veikla

 

Klausimai (10.30–10.40)

 

10.40–11.00

Kavos pertrauka

 

11.00–11.20

Elvi Sepp (Estijos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Vietovardžių taryba), UNGEGN Baltijos skyriaus pirmininko pavaduotoja

Estijos geografinių pavadinimų teisinio reguliavimo naujovės ir problemos

11.20–11.40

Dace Kavace (Latvijos Respublikos nacionalinės žemės tarnybos Toponimikos laboratorija, Kartografijos taryba)

Geografinių pavadinimų norminimas Latvijoje (Nacionalinės žemės tarnybos veikla)

 

Klausimai (11.40–11.50)

 

11.50–12.20

Orlandas Pupalaigis (VĮ Registrų centras)

Gyvenamosios vietovės Lietuvos Respublikos adresų registre

12.20–12.40

Gintaras Rumšas (UAB Aerogeodezijos institutas)

Vietovardžių duomenų bazės VDB10LT kūrimo idėjos

12.40–12.50

Aale Kask (Talino miesto savivaldybė)

Vietovardžių vartojimo reguliavimas Talino miesto teritorijoje

 

Klausimai (12.50–13.00)

 

13.00–14.30

Pietų pertrauka

 

14.30

2-asis posėdis, pirmininkė – Latvijos grupės vadovė Dace Kavace, Latvijos Respublikos nacionalinės žemės tarnybos Toponimikos laboratorijos vedėjos pavaduotoja (Latvija)

 

14.30–14.45

Danutė Mardosienė (Nacionalinė žemės tarnyba)

Vietovardžių vartojimo reglamentavimas oficialiuose Lietuvos žemėlapiuose

14.50–15.05

Giedrė Beconytė, Regina Bugorevičienė (VU, Lietuvos kartografų draugija)

Lietuvos nacionalinio atlaso toponimijos problemos

15.10–15.25

 

Aija Kresse (Latvijos Respublikos nacionalinės žemės tarnybos Toponimikos laboratorija, Kartografijos taryba)

Geografinių pavadinimų parengimas žemėlapiui 1:50 000

15.30–15.50

Kavos pertrauka

 

15.50–15.10

Miglė Bernotaitė (UAB „HNIT-BALTIC geoinfoservisas“)

Vietovardžių GIS duomenų bazių problematika

16.15–16.35

 

Laimutis Bilkis (Lietuvių kalbos institutas), Janina Daračkaitė (VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas)

Lietuvos vietovardžių geoinformacinės sistemos duomenų bazės sukūrimas (projekto pristatymas)

16.40–16.50

Marija Razmukaitė (Lietuvių kalbos institutas)

Etninių vietovardžių duomenų bazės kūrimas

 

Klausimai (16.50–17.00)

 

17.00

Susipažinimas su Lietuvių kalbos instituto vardyno fondais (vadovas dr. L. Bilkis)

 

 

Spalio 8 d. (penktadienis)

9.00

3-iasis posėdis, pirmininkas Peeter Päll, Estų kalbos instituto Gramatikos sk. vadovas ir Estijos vietovardžių tarybos pirmininko pavaduotojas (Estija)

 

9.05–9.20

Ojārs Bušs (Latvių kalbos institutas)

Keletas pastabų dėl šių dienų onomastikos terminijos

9.20–9.40

Peeter Päll (Estų kalbos institutas, Estijos vietovardžių taryba)

Estijos vietovardžių rašybos klausimai

 

Klausimai (09.40–9.50)

 

09.50–10.10

Zane Cekula (Latvijos universiteto Regioninės geografijos ir toponimikos mokslo laboratorija)

Balvų ir Daugpilio rajonų kaimų vardų pagrindinės formos nustatymas

10.10–10.30

Jurģis Kavacs (Latvijos universiteto Regioninės geografijos ir toponimikos mokslo laboratorija)

Smulkiųjų geografinių objektų vardų adminsitracinis keitimas: 70 metų praktika ir rezultatai

 

Klausimai (10.30–10.40)

 

10.40–11.00

Kavos pertrauka

 

11.00–11.20

Otīlija Kovaļevska (Latvijos Respublikos nacionalinė žemės tarnybos Toponimijos laboratorija, Kartografijos taryba)

Kraslavos rajono kaimų ir vienkiemių vardai

11.20–11.40

Tomas Duksa (Nacionalinė žemės tarnyba)

Geografinių pavadinimų sutrumpinimų vartojimas oficialiuose Lietuvos žemėlapiuose

11.40–12.00

Algirdas Rutkauskas (VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas), Antanas Lekstutis (Valstybinė miškotvarkos tarnyba)

Miškų vietovardžiai

miškotvarkos medžiagoje

 

Klausimai (12.00–12.15)

 

12.15–14.00

Pietų pertrauka

 

14.00

4-asis posėdis

Pirmininkauja UGEGN Baltijos skyriaus pirmininkė D. Mardosienė

 

14.00–14.20

Rita Trakymienė (Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas)

Žinyno „Pasaulio vietovardžiai. Europa“ koncepcija ir rengimas

14.20–14.40

Vytautas Butkus (Lietuvos geografų draugija)

Tradicinių bei verstinių užsienio vietovardžių išsaugojimas ir jų klodo plėtimo galimybės

 

Klausimai (14.40–14.50)

 

14.50–15.10

Regina Bugorevičienė (VU Kartografijos centras)

„Visuotinės istorijos atlaso“ pristatymas

15.10–15.30

Apibendrinimas. Diskusijos

 

15.30

Organizaciniai UNGEGN Baltijos skyriaus klausimai

 

16.00

Seminaro pabaiga