Spausdinti
, konkursai
Vasario 17 d. vyko baigiamasis Nacionalinio diktanto konkurso turas. Raštingiausia 2007 m. piliete paskelbta Rūta Rudinskaitė. Skelbiame diktanto tekstą – Ramutės Skučaitės „Suvokti ir būti“.

Vasario 17 d. vyko antrasis Nacionalinio diktanto konkurso turas. (Jį tiesiogiai transliavo Lietuvos nacionalinės televizijos 2-oji programa ir Lietuvos radijas, žr. www.lrt.lt.)

Septyniasdešimt septynis į finalą patekusius konkurso dalyvius ir organizatorius laišku pasveikino J. E. Prezidentas Valdas Adamkus (žr. delfi.lt), žodžiu padrąsino Justinas Marcinkevičius. Žinomos rašytojos ir poetės Ramutės Skučaitės tekstą diktavo diktorius Juozas Šalkauskas.

Diktanto vertinimo komisija, vadovaujama lituanistės Živilės Bandorienės, konkurso nugalėtoja ir raštingiausia 2007-ųjų piliete paskelbė Rūtą Rudinskaitę, vilnietę studentę, kilusią iš Švenčionių rajono. Jai įteiktas pagrindinis, Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto įsteigtas, prizas „Visuotinė lietuvių enciklopedija“. Raštingiausias užsienio lietuvis – Ričardas Ulozas, gyvenantis Briuselyje, jam bus įteiktas užsienio reikalų ministro Petro Vatiekūno parkeris.

 

DIKTANTAS
Garso įrašą žr. lrt.lt 2007-02-17 archyve,
LR programoje 11.00 val.

 

Ramutė Skučaitė

Suvokti ir būti

  Graužia sąžinė. Vis rečiau išgirstame ar tariame žodžius, kurie anksčiau buvo laikomi asmenybės savastimi. Nūdienos žmogui (–) tai (–) jau abstrakcija, atimanti brangų, vien pinigais vertinamą(,) laiką.

  Nelinksma, bet(,) deja, sąžinės mesianizmas dvęsta, galbūt daro staigų posūkį į jau nebe asmeninės, o nacionalinės sąžinės nuopuolį ar net moralinį vakuumą. Naujoji visuomenė nori savo veiklos vaisius matyti, apčiuopti, ragauti, tačiau(,) šiukštu(,) ne mąstyti, kas padaryta ne taip(,) tuos vaisius auginant ir reškiant. Retas drįsta išgirsti, kas gresia neišklausius priekaištų, tyliu sąžinės balsu tariamų pačiam sau, kartojamų kelissyk, pusšimtį, o neretai (–) begalybę sykių. Kartojamų, kol bus suvokta, kas ne taip.

  Neturėti sąžinės – (,) vadinasi, nebūti. Bet ir turėdami dažnai jos nejaučiame, negirdime ar tariamės negirdį. Tik nepatikėkime, kad nutilusi sąžinė (–) visiškai prarasta, (– / , –) tikėkime ją esant. Tikėkime ja (, / –)paniekinta, apspjaudyta, sergančia, esančia ir prabilsiančia(,) vos radus žodį jai pabudinti ir prikelti. Jai išgydyti reikia tikro žodžio, gimusio tiesoje ir įkūnijančio tikros būties troškimą. Mes patys turime rasti tą žodį – (,) paniekintos sąžinės tęsėją. Suvoksime jį radę, nes jis išsyk užžiebia baikščią vilties kibirkštėlę. Baikščią, iš pradžių švysčiojančią kaip žaltvykslę. Bet tik nuo jos žiburiavimo atšils, pabus sąžinė ir ims draskyti sielą (–) (,) vos mums pajutus ją šąlant. Pabudusi sąžinė atsakys, nes durys iš tamsos į šviesą visados atdaros.

______________________

Suskliausti galimi skyrybos ženklai ir jų variantai. Greta pagrindinio varianto pakelti šalutiniai variantai (jei ne vienas, tai atskirti pasviruoju brūkšniu). Kursyvu teikiami sintaksiniai vienetai, kurie, jei jau skiriami, tai skiriami iš abiejų pusių – skirti tik iš vienos būtų klaida. Emociniai ženklai nepažymėti, tačiau klaidomis nelaikomi, jei intonaciškai motyvuoti. Norint pasitikrinti rašybos dalykus, pravers šie šaltiniai:

Diktanto organizatoriai: politikos savaitraštis „Atgimimas“, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Savivaldybių asociacija, interneto portalas Delfi.lt, Pedagogų profesinės raidos centras, Užsienio reikalų ministerija, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės. Rėmėjai: akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“, R. Paknio, „Tyto albos“ ir Lietuvos rašytojų sąjungos, „Almos litteros“ ir „Krontos“ leidyklos, Lietuvių kalbos draugija, verslininkas Valdemaras Valkiūnas, moterų klubas „Zonta“ ir kt.