Spausdinti
Birželio 12 d. patvirtinta nauja Specialybės kalbos programos redakcija. Programa skirta aukštojoje mokykloje studijuojamos specialybės kalbai tobulinti. Naujoje redakcijoje pabrėžiamas orientacinis programos pobūdis – konkrečioje aukštojoje mokykloje ji turėtų būti sudaroma atsižvelgiant į būsimos profesinės veiklos kalbos pobūdį, derinant ją su kitais tam tikros studijų programos artimo turinio dalykais...


     Birželio 12 d. Kalbos komisijos posėdyje protokoliniu nutarimu Nr. PN-1 patvirtinta nauja 2003 m. parengtos Specialybės kalbos programos redakcija.

     Praėjusiais metais Kalbos komisijos iš visų universitetinių aukštųjų mokyklų atstovų sudaryta laikinoji darbo grupė atliko aukštosiose mokyklose dėstomo specialybės kalbos kurso programų apžvalgą ir pateikė naują Specialybės kalbos programos redakciją (pagrindiniai rengėjai – Kalbos komisijos nariai prof. Albinas Drukteinis (KU), doc. Irena Smetonienė (VU) ir doc. Birutė Briaukienė (LSMU).

     Naujoje redakcijoje pabrėžiamas orientacinis programos pobūdis – konkrečioje aukštojoje mokykloje ji turėtų būti sudaroma atsižvelgiant į būsimos profesinės veiklos kalbos pobūdį, derinant ją su kitais tam tikros studijų programos artimo turinio dalykais.

     Atnaujintą programą sudaro įvadas ir keturios pagrindinės dalys: Specialybės kalbos ir normos santykis, Viešoji komunikacija, Mokslo ir profesinės kalbos ypatumai, Rašytinis specialybės tekstas. Pateikiamas gerokai išsamesnis rekomenduojamos literatūros sąrašas.