Spausdinti
2013 m. gegužės 28 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje atidaryta Tarmių metams skirta paroda „Lietuvių tarmėtyros dokumentika“, kurią parengė Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Lietuvių kalbos institutas ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Maloniai kviečiame aplankyti iki birželio 11 d.

 

     2013 m. gegužės 28 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje atidaryta Tarmių metams skirta paroda „Lietuvių tarmėtyros dokumentika“, kurią parengė Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Lietuvių kalbos institutas ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

     Parodoje per tyrėjų darbus, nuotraukas, asmeninius daiktus atskleisti įvairūs lietuvių tarmėtyros laikotarpiai nuo XIX a. vidurio iki šių dienų. Parodą sudaro dvi dalys. Pirmojoje pasakojama apie iškiliausius tarmėtyrininkus – Augustą Schleicherį (Šleicherį), Fridrichą Kuršaitį, Adalbertą Bezzenbergerį (Becenbergerį), Kazimierą Būgą, Antaną Salį, Juozą Senkų, Zigmą Zinkevičių, Aleksą Girdenį ir kt. – ir jų darbus. Antrojoje parodos dalyje eksponuojama daugybė pastaraisiais dešimtmečiais išleistų lietuvių tarmėms skirtų knygų – monografijų, tarminių tekstų rinkinių ir žodynų.

     Parodos atidarymo renginyje kalbėjusieji atkreipė dėmesį į tai, kad būtina ne tik tirti tarmes ir publikuoti tyrimų rezultatus, bet ir supažindinti visuomenę su lietuvių tarmėmis ir tarmėtyros istorija.

     Paroda veiks iki birželio 11 d. Maloniai kviečiame apsilankyti.
 

Vilija Ragaišienė,
VLKK Programų sk. vedėja