Spausdinti
Gintautas Grigas dešimt metų stebi bendrovės „Microsoft“ programų lietuvinimo darbą. Išsamiai aptaręs 2010 m. spalio mėnesį pasirodžiusią lietuvišką „Word 2010“, recenzentas daro išvadą, kad lietuviui, netgi tam, kuris gerai moka anglų kalbą, su šia programa seksis sklandžiau negu su angliška. Rimtesnių priekaištų pareikšta dėl terminų ir lietuviškai aplinkai nepakankamai pritaikytų šablonų: čia pažodinio vertimo nepakanka. Tekstai, kuriuose yra kultūros realijų, išversti, bet jų turinys daug kur paliktas amerikietiškas. „Lokalizavimas – ne tik vertimas. Tas „ne tik“ ir pakiša koją. Taigi, vertimą galima įvertinti gerai, tačiau visą lokalizaciją (įskaitant vertimą) – tik patenkinamai.“ Tikimasi, kad pastabos pravers lokalizuotojams rengiant naują programos laidą.

Gintautas Grigas

     Prieš dešimt metų bendrovė „Microsoft“ pradėjo lietuvinti programas. Pirmoji kregždė – 2001 m. sulietuvinta „Word XP“. Toliau – „Word 2003“, „Word 2007“, o nuo 2010 m. spalio mėnesio jau turime lietuvišką „Word 2010“. Tekstus dažniausiai rengiame šia programa. Todėl natūralus pageidavimas, kad jos pačios tekstai būtų sklandūs ir taisyklingi: komandų pavadinimai, paaiškinimai, patarimai ir visa kita.

     Lokalizuotos programinės įrangos kokybei apibūdinti sklando posakis, jau tapęs lokalizuotojų folkloru: lokalizuotos programos forma ir turinys turi būti tokie, lyg ta programa būtų sukurta tos kalbos ir kultūros terpei, į kurią ji lokalizuojama. Ar jau galima pasakyti, kad sulietuvintos programos „Word 2010“ forma ir turinys tokie, kad ja naudodamiesi jaustumės esą lietuviškoje aplinkoje? Panagrinėsime, kaip bendrovei „Microsoft“ sekėsi įgyvendinti šį siekį ir ko dar trūksta iki jo.

     Pirmiausia apžvelgsime numatytąsias nuostatas, nes su jomis žmogus susiduria pirmą kartą paleidęs programą – ar jos tinkamos lietuvių kalbai, o jei ne, kas negerai. Paskui – pačios programos kalbą, kuria ji „kalbasi“ su žmogumi, terminiją, taisyklingumą ir sklandumą, žinyno kalbos aiškumą ir taisyklingumą.

     Žr. straipsnį PDF formatu .

(Ši recenzija skelbta kalbos žurnale „Gimtoji kalba“, 2011, nr. 5, p. 3–15; nr. 6, p. 5–13.)