Spausdinti
Siūloma nustatyti, kad nuo 2004 m. naujus firmų vardus vertinta savivaldybių kalbos tvarkytojai.

Gruodžio 5 d. Kalbos inspekcijoje vyko pasitarimas dėl naujos juridinių asmenų registravimo tvarkos. Jame dalyvavo Teisingumo ministerijos, Lietuvos advokatų tarybos, Lietuvos notarų rūmų, VĮ Registrų centro, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos atstovai.

Nutarta siūlyti poįstatyminiuose teisės aktuose įrašyti rekomendaciją dokumentų teikėjams kreiptis į savivaldybių kalbos tvarkytojus dėl steigiamo juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimo taisyklingumo įvertinimo.