Spausdinti
Antonimų poros ir sinonimų eilės iliustruojamos pavyzdžiais, išrinktais iš gyvosios kalbos...

Irena Ermanytė
Antonimų žodynas
Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003.

Žodyne parodoma antonimų vartosena kalboje, kokia jų reikšmė ir kokias stilistines funkcijas jie atlieka sakinyje, t. y. rišliame kontekste. Žodyne sudėtos visos kalbos dalys – ir savarankiškos, ir pagalbinės. Antonimų poros bei sinonimų eilės dažniausiai iliustruojamos pavyzdžiais, išrinktais iš gyvosios kalbos, „Lietuvių kalbos žodyno“ bei jo kartotekos, grožinės literatūros ir smulkiosios tautosakos. Žodynas skirtas tiek rašytojams, publicistams, dėstytojams, studentams, mokytojams ir mokiniams, besidomintiems gimtosios kalbos stilistine įvairove, tiek lietuvių kalbos antonimijos tyrėjams.

Rengimą ir leidybą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija pagal Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.