Spausdinti
, konkursai
Skelbiamas originalus 2007 m. Nacionalinio diktanto konkurso I turo diktanto tekstas. Nurodoma pora rašybos variantų (skyrybos variantai bus paskelbti vėliau, aptariant dažniausias klaidas).

Skelbiamas originalus 2007 m. I turo diktanto tekstas. Garso įrašą žr. lrt.lt 2007-01-27 archyve, LR programoje 11.00 val.
(Dar žr. kelias pastabas žemiau.)

Alma Karosaitė

 

TEISYBĖ
 
   Teisybė ypatinga. Neįžūli, nedrastiška, neįkyri, ryžtinga. Sukčių užklupta ji neskėsčios rankomis, negūžčios pečiais, neūš kaip sugedęs radijas. Verčiau šypsniu palydės priešgyniaujančius    archajiškajai idealo ieškojimo idėjai. Ji šąla niūrioje apmąstymų celėje, dreskiančia žąsies plunksna iš sąsiuvinio juodraščio į stebuklingąjį švarraštį perrašinėdama santūrius savo liudijimus. Jai, daugkartinei teismų dalyvei ir stebėtojai, natūraliai įgrysta ištęsti procesai, gąslių melagių sapaliojimai, bet teisybė nepratusi draskyti akių, tuščiai replikuoti, piktnaudžiauti įgimtu sąmoju. Įstabioji ginamųjų vienytoja pabuvojusi daug kur: ankštose knygrišyklose, pripelijusiuose buduaruose, samanotose lūšnose, išrūšiuotuose sąvartynuose. Teisybė yra susidūrusi su patiriančiais nuosmukį, prasnūduriavusiais posūkį, išgąstingai krūpčiojančiais per vidunakčio įmygį, kelintąsyk atsiduriančiais nusikaltimų sūkuryje. Ji drąsina save veiksmažodžiais: nesukežti, nenuliūsti, nepabūgti, neišsigąsti, nedūsauti. Pobūviuose teisybė mįslinga. Neūžaugos, žaliūkai, tuščiagarbiai nedrįsta jos šokdinti. Ji akimirksniu diagnozuoja, kas akivaizdžiausias pasianso specialistas, kas šykščiausias materialistas, užsimaskavęs klastūnas, kas sutrūnijęs pūzras, visiškas puvėsis, nors vaizduoja tvirtybės įsikūnijimą. Kartais teisybė per ankstyvąsias rytines žinias strykčioja aplink televizorių, džiūgauja lyg išlošusi milijoną. Ji džiaugiasi įrodymų neprašančiu teiginiu, kadgi savaime galima būti teisiai, jei neužsiriši visaregių akių. Neteisybė, kad teisybę žąsinas nugnybė. Anot Tumo-Vaižganto, „vienąkart prairus teisybės maišeliui, turėjo ir daugiau byrėti melo ar bent perdėjimo“. Tą maišelį teisybė būtinai užadys pati, dailyraščiu uždygsniuos, kad įtariosios Temidės smilius neišlįstų per žiojinčią ir veikiai didėjančią skylę.

_________________

1. Tekstas neskirstytas pastraipomis. Pavadinimą rašyti didžiosiomis raidėmis nebūtina, gali būti tiesiog didžiąja raide – Teisybė.

2. Tekste yra du rašybos variantai: žodis teisybė stilistiniais sumetimais gali būti rašomas ir didžiąja raide – Teisybė. Antra, vis dar įvairuoja kai kurių tarptautinių žodžių su jotu rašyba, tarp jų pasiansas (DŽ2, 3, 4, TŽ2000, 2001) ir pasjansas (DŽ5e – Dabartinės lietuvių kalbos žodyno 5-ajame, elektroniniame, leidime; toks rašybos variantas buvo nustatytas ir 1992 m. Lietuvių kalbos komisijos Rašybos ir skyrybos pakomisės posėdyje: pasjansas kaip aljansas).

3. Skyrybos variantai bus aptarti vėliau, ištaisius darbus. Tada bus aptartos ir dažniausios klaidos. (Žr. čia.)

KALBOS KONSULTACIJŲ banke žr. atsakymus dėl neaiškios rašybos ar skyrybos, pvz.: drastiškas, -agąslus, -i, įmygis, įgrysta, kadgi(su)kežtipuvėsissūkurysšvarraštis; dėl brūkšnio sakinyje Teisybė ypatinga.