Spausdinti

Gruodžio 18 d. Broniui Dobrovolskiui sukanka 90 metų. Džiaugiamės kartu. 
Lai žemaitiška kantrybė, subtilus humoras išlaikys Jus tvirtą ir sveiką. Linkime ilgiausių metų! 


     Bronius Dobrovolskis gimė 1930 m. Butkuose, tuomet Žarėnų valsčiuje. 1951 m. baigė Telšių mokytojų seminariją, 1953 m. – Klaipėdos mokytojų institutą, 1956 m. – Vilniaus pedagoginį institutą, 1965 m. – Vilniaus universitetą.

     Mokytojavo, dirbo mokyklos direktoriumi, vėliau ėjo įvairias pareigas Pedagogikos mokslinio tyrimo institute, 1980–1987 m. jo direktorius, 1987–1993 m. Lietuvos pedagogų kvalifikacijos instituto Lietuvių kalbos ir literatūros katedros vedėjas, 1993–2000 dėstė Vilniaus universitete (docentas daktaras).

     Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narys 1990–2002 m., vėliau – Vadovėlių pakomisės, taip pat Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisės narys, ekspertas.

     Didelio susidomėjimo sulaukė Broniaus Dobrovolskio, kaip patyrusio metodikos specialisto, parengtos naujausios mokymo priemonės „Lietuvių kalbos rašybos kartojimo pratimai“ (2018), „Lietuvių kalbos skyrybos kartojimo pratimai“ (2019); abi išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.