Spausdinti
Komisijos atstovė dalyvavo Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) 9-ojoje geografinių pavadinimų standartizacijos konferencijoje Niujorke.

Rugpjūtį Jungtinių Tautų būstinėje Niujorke vyko Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) 9-oji geografinių pavadinimų standartizacijos konferencija (21–30 d.) ir 24-oji sesija (20, 31 d.). Lietuvai ministro pirmininko potvarkiu atstovavo UNGEGN Baltijos skyriaus pirmininkė, Nacionalinės žemės tarnybos GIS ir kartografijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Danutė Mardosienė (delegacijos vadovė) ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Pangonytė.

Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip aštuoniasdešimt šalių delegacijų, priimta vienuolika rezoliucijų. Aptarti egzonimų vartojimo principai, patikslintas šalių pavadinimų sąrašas penkiomis Jungtinių Tautų kalbomis (anglų, arabų, ispanų, kinų, rusų), pranešta apie lotynizacijos pakeitimus (arabų, bulgarų, hebrajų) arba ketinimus tikslinti atitikmenis (baltarusių, ukrainiečių), pristatytos šalių ruošiamos ar parengtos interneto svetainės arba duomenų bazės, kurias sudaro ir vietovardžiai (pvz., EuroGeoNames projektas) ir kt.

Konferencijai pristatytos Baltijos skyriaus veiklos ataskaita ir Lietuvos ataskaita apie darbus geografinių pavadinimų norminimo srityje (santrauka pridedama).
Plačiau apie Baltijos šalių veiklą geografinių pavadinimų norminimo ir vartojimo srityje žr. Baltijos skyriaus svetainėje, http://www.eki.ee/knn/ungegn/. Lietuva skyriui vadovavo 2002–2007 m., nuo šios iki kitos UNGEGN konferencijos skyriui vadovaus Estija, padedama Rusijos. Kitais metais susitikimą planuojama surengti Vilniuje. A. Pangonytė UNGEGN IX konferencijoje

Konferencijos medžiagą, taip pat ir šalių pranešimus, žr. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ninth-uncsgn-list-of-docs.htm

Parengė Aistė Pangonytė

Ataskaitos santrauka

Lietuvos geografiniai pavadinimai iš esmės sunorminti, oficialūs teisės aktai reguliuoja jų vartoseną viešajame kontekste ir oficialiuose žemėlapiuose. Nacionaliniu lygiu atsakinga už vietovardžių norminimą Valstybinė lietuvių kalbos komisija, už jų vartojimą oficialiuose žemėlapiuose – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Šiuo požiūriu situacija per ataskaitinį laikotarpį iš esmės nepakito.

Nauja tai, kad sukurta Lietuvos geografinės informacijos vystymo koncepcija (rengėja – Nacionalinė žemės tarnyba) ir vykdomas Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros (LGII) projektas, pagal kurį įvairių valstybės institucijų administruojami registrai, kadastrai ir pan. duomenų bazės, kurių dalis ir geografiniai pavadinimai, bus sujungti į bendrą darnią sistemą ir taps internetu prieinami. Tai turėtų atverti naujas Lietuvos geografinės informacijos taikymo galimybes ne tik valstybiniam, bet taip pat ir viešajam, ir privačiam sektoriams.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyva Mokslo ir enciklopedijų institutas rengia ir leidžia „Pasaulio vietovardžių žodyną“. 2006 m. išleista pirmoji dalis „Europa“, 2007 m. turėtų išeiti „Amerika“. Šis žodynas svarbus todėl, kad Lietuvoje iki sovietmečio nespėjo įsivyrauti endonimų vartojimas, sovietmečiu vartotos tik sulietuvintos formos, o šiuo metu vienuose leidiniuose vartojami endonimai, kituose – sulietuvinti vietovardžiai. Žodynas teikia ir originalias, ir sulietuvintas formas, pastarosios sukirčiuotos.