Spausdinti
Gegužės 28–30 d. vyko kasmetinis UNGEGN Baltijos skyriaus seminaras, šį kartą – Kihnu saloje, Estijoje.

Gegužės 28–30 d. Estijoje vyko kasmetinis UNGEGN* Baltijos skyriaus seminaras.

Estijos geografinių pavadinimų specialistai pristatė naujos Estijos vietovardžių įstatymo redakcijos projektą (Elvi Sepp) ir Estijos vietovardžių registrą (Lui Hubel), išdėstė dvigubų – estiškų ir švediškų vietovardžių – norminimo klausimus (Peeter Päll), geografinių vardų pateikimo žemėlapiuose problemas (Kiira Mõisja), aptarė Kihnu salos, kurioje vyko seminaras, kartografavimo darbus ir vietovardžių ypatumus (Tõnu Raudsepp).

Kaip dėstė Vita Strautniece, Latvijoje vis dar susiduriama su kaimų vardų norminimo, netgi kaimo vietovės definicijos problemomis, įvairiuose rajonuose svyruoja realių ir oficialių kaimo vardų santykis. Po ilgos pertraukos išleistą Latvijos vietovardžių žodyno dalį (Latvijas vietvārdu vārdnīca. Paaglis–Piķu-. R.: LU Latviešu valodas institūts, 2003) pristatė žodyno atsakingasis redaktorius Ojārs Bušs. Ieva Kage kalbėjo apie Bejavos vietovardžių duomenų bazės sudarymą, Lidija Leikuma – apie Latgalijos vietovardžių tarminių formų transponavimą į bendrinę kalbą.

Seminare taip pat dalyvavo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Lietuvos standartizacijos departamento ir Aerogeodezijos instituto atstovai. Jūratė Palionytė skaitė pranešimą „Gatvių pavadinimai tautinių mažumų kalbomis“, Romualdas Girkus kėlė Lietuvos ežerų vardų varijavimo oficialiojoje vartosenoje problemą.

Iš visko matyti, kad Lietuva nuo kaimynių labiausiai atsilieka registro srityje – nėra oficialiųjų vietovardžių duomenų bazės, kuri, Jungtinių Tautų siūlymu, turėtų būti skelbiama internete ir būti laisvai prieinama vartotojams. Be to, Estijoje geografinių vardų klausimus sprendžia Vietovardžių taryba (steigėja – Estijos Vyriausybė, taryba atskaitinga Vidaus reikalų ministerijai), kurią sudaro kalbininkai, geografai, kartografai, Vidaus reikalų ir Susisiekimo ministerijų, Savivaldybių asociacijos atstovai; Latvijoje neseniai atkurta Vietovardžių komisija prie Vyriausybės, o Lietuvoje geografinių pavadinimų ekspertų grupė kol kas iki galo nesusiformavusi ir neįteisinta, dar tik mąstoma apie vietovardžių duomenų bazės metmenis.

Parengė Aistė Pangonytė

_____________________

* UNGEGN – Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupė