Spausdinti

     2021 m. rugsėjo 23–24 d. surengtas Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) Baltijos skyriaus 21-asis susitikimas. (Per 20-ąjį skyriaus susitikimą Rygoje 2019 m. buvo nutarta 2020-aisiais susirinkti Taline, tačiau dėl pandemijos ir karantino šis susitikimas buvo perkeltas ir šiemet įvyko nuotoliniu būdu.) 

     Susitikime dalyvavo skyriaus šalių narių – Estijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos ir Lietuvos – atstovai, stebėtojų teisėmis – Baltarusijos, Ukrainos ir Slovakijos atstovai. Per šešias sesijas perskaityta 12 pranešimų geografinių pavadinimų standartizacijos, jų suteikimo ir pakeitimo, kaupimo, pateikimo kartografijoje klausimais, paskutinėje septintoje sesijoje aptarti organizaciniai klausimai, skyriaus veiklos nuostatų projektas. 

     Lietuvos atstovų pranešimai: Aistė Pangonytė (VLKK Bendrojo sk. vyr. specialistė) pateikė informaciją apie Lietuvių kalbos komisijos ir Lietuvių kalbos instituto darbus geografinių pavadinimų srityje 2019–2021 m.; Rita Viliuvienė (VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“), Jurgita Špūraitė, Ramūnė Žygaitė (Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos) – apie didėjančią Lietuvos vietovardžių rinkinio vertę, atveriant erdvinius duomenis.

     Sulig šiuo susitikimu baigėsi Latvijos pirmininkavimo skyriuje laikotarpis – už puikią komunikaciją ir kruopštų darbą padėkota Vitai Strautniecei iš Latvijos geoerdvinės informacijos agentūros. Pirmininkavimo atsakomybę perėmė pavaduotojo pareigas ėjusi Lenkija – atsakingas asmuo Maciej Zych iš Užsienio geografinių pavadinimų standartizacijos komisijos. Ateinantiems ketveriems metams pavadavimo pareigą perėmė Lietuva – atsakomybės sutiko imtis VĮ „GIS-Centro“ Kartografinių duomenų Vilniaus skyriaus vedėja Rita Viliuvienė. 

     Kitas UNGEGN Baltijos skyriaus susitikimas numatytas Lenkijoje 2022 metais.  

_____________________ 

Plačiau apie UNGEGN ir Baltijos skyriaus veiklą žr. VLKK.lt skyriuje „Veikla/ Bendradarbiavimas“. (Kalbos komisijos veiklos vietovardžių srityje metinės apžvalgos skelbiamos VLKK.lt/ Aktualiausios temos/ Lietuvos vietovardžiai ir Svetimvardžiai).