Spausdinti
Kalbos komisijos Vadovėlių vertinimo pakomisė tęsia bendrojo lavinimo mokymo(si) vadovėlių vertinimą. Leidyklų redaktoriai ir autoriai tapo atidesni rengiamų vadovėlių tekstų kalbai, nors pateiktuose įvertinti rankraščiuose vis dar randama didžiųjų kalbos klaidų. 2009 metais svarstytos 106 vadovėlių knygos, kalbos taisyklingumą patvirtinanti žyma iš karto suteikta 80-iai.

      Kalbos komisijos Vadovėlių vertinimo pakomisė tęsia bendrojo lavinimo mokymo(si) vadovėlių vertinimą (žr. Bendrojo lavinimo dalykų ir profesinio mokymo(si) vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašą). Kalbos atžvilgiu vertinami ne tik nauji, bet ir perleidžiami vadovėliai. Vadovėlius vertinti teikia leidyklos: „Šviesa“, „Alma littera“, „Briedis“, UAB „Vaga“, UAB „Kronta“, UAB „TEV“, UAB „Versus aureus“, UAB „Baltos lankos“, UAB „Dizi“, UAB „Tyto alba“. Daugiausia vadovėlių pateikė leidykla „Šviesa“.
      2009 m. buvo apsvarstyta 66 bendrojo lavinimo vadovėlių kalba. Iš viso kalbos atžvilgiu buvo nagrinėtos 106 knygos (kai kurie vadovėliai buvo dviejų ar trijų dalių), iš jų 7 perleidžiamų vadovėlių rankraščiai. Kalbos taisyklingumą patvirtinanti žyma iš karto suteikta 80 knygų, 26 vadovėlių rankraščiai buvo grąžinti leidykloms taisyti (10 knygų grąžinta du kartus). Plg.: 2008 m. apsvarstyti 67 bendrojo lavinimo vadovėliai (139 knygos), iš karto suteikta žyma 98 knygoms, 41 rankraštis grąžintas leidykloms taisyti (8 knygos grąžintos du kartus), 1 vadovėlis negavo taisyklingumo žymos (po dviejų taisymų kalbos kokybė pripažinta nepatenkinama). Žr. 1, 2 pav.

1 pav.

2 pav.

     Šiais metais bendrojo lavinimo mokymo(si) vadovėliai vertinami toliau. Iki 2010 m. gegužės mėn. (imtinai) jau apsvarstyta 36 vadovėlių kalba. Iš viso buvo nagrinėtos 68 knygos, iš jų 2 perleidžiamų vadovėlių rankraščiai. Kalbos taisyklingumą patvirtinanti žyma iš karto suteikta 46 knygoms, 22 vadovėlių rankraščiai buvo grąžinti leidykloms taisyti.
      Palyginti su ankstesniais metais, vadovėlių kokybė akivaizdžiai gerėja. Tai matyti iš ekspertų pateiktų vadovėlių rankraščių recenzijų. Kalbos komisijos Vadovėlių vertinimo pakomisė, siekdama atkreipti vadovėlių autorių ir redaktorių dėmesį į dažniausiai ekspertų nurodomas kalbos klaidas, terminijos tvarkybos trūkumus ir skyrybos taisyklių pažeidimus, parengė Vadovėlių rankraščių kalbos apžvalgą, ją 2009 m. pradžioje gavo visos kalbos požiūriu teikiančios vertinti vadovėlius leidyklos. Akivaizdu, kad leidyklų redaktoriai ir autoriai dabar jau tapo atidesni rengiamų vadovėlių tekstų kalbai ir atsakingiau rengia vadovėlius spausdinti. Nors vadovėliuose vis dar paliekama didžiųjų kalbos klaidų, iš jų dažniausios yra linksnių vartojimo ir formų vartojimo klaidos. Didžiausią dalį klaidų sudaro sintaksės (linksnių vartojimo, junginių su prielinksniais ir polinksniais vartojimo, padalyvių ir dalyvių vartojimo ir kt.), leksikos (žodžių reikšmės klaidos, vertimai, svetimybės), morfologijos, kirčiavimo (terminų ir vietovardžių), skyrybos ir terminų (neaprobuoti terminai, svetimos kilmės terminai, terminų darybos klaidos ir kt.) vartojimo klaidos.