2021 m. rugsėjo 23–24 d. surengtas Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) Baltijos skyriaus 21-asis susitikimas. (Per 20-ąjį skyriaus susitikimą Rygoje 2019 m. buvo nutarta 2020-aisiais susirinkti Taline, tačiau dėl pandemijos ir karantino šis susitikimas buvo perkeltas ir šiemet įvyko nuotoliniu būdu.) 

 

   

    Rugsėjo 22-oji – Baltų vienybės diena. Tai – Lietuvos ir Latvijos atmintina diena, minima pažymint 1236 m. įvykusį Saulės mūšį, kuriame susivieniję žemaičiai ir žiemgaliai sutriuškino Kalavijuočių ordiną. Baltų vienybės simbolis – ugnis, uždegama aukščiausiose apylinkės kalvose ir piliakalniuose, prisimenant, kad baltų gentys laužais įspėdavo viena kitą apie artėjantį priešą.

     Palinkėkime vieni kitiems, kad baltiškoji dvasia ir toliau mus, Lietuvos ir Latvijos žmones, nuo priešų ir baisių ligų saugotų, sveikatą stiprintų, įkvėpimo teiktų.
Būkime kartu! Prisiminkime, kad mus sieja ir išlikusios gyvos baltų kalbos!

    VLKK vardu
  pirmininkas Audrys Antanaitis

        22. septembris – Baltu vienības diena. Tā ir Lietuvas un Latvijas atceres diena, kuru atzīmējam, pieminot 1236. gadā notikušo Saules kauju, kurā vienotie žemaiši un zemgaļi sakāva zobenbrāļu ordeni. Baltu vienības simbols – uguns, ko iededz augstākajos apkārtnes kalnos un pilskalnos, kā atgādinājumu, ka baltu ciltis ar ugunskuriem brīdināja cita citu par ienaidnieka tuvošanos.

      Vēlēsim, lai baltiskais gars arī turpmāk mūs, Lietuvas un Latvijas cilvēkus, no ienaidniekiem un briesmīgām slimībām sargā, veselību stiprina, iedvesmu sniedz.
Būsim visi kopā! Atcerēsimies, ka mūs saista arī dzīvās baltu valodas!

     Valsts lietuviešu valodas komisijas (VLVK)  vārdā
       priekšsēdētājs Audris Antanaitis

 

 Rugpjūtį Kalbos konsultacijų banke lankytasi apie 61 800 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi semantikos klausimais (žodžių „vartoti, naudoti“, „reiškia“ vartojimas). Kiti lankytojus dominę dalykai – rašyba (atskiras žodis ar žodžio dalis yra „mini“, „anti“, „eko“, „auto“, kaip rašyti neiginį „ne“, įmonių pavadinimus), sintaksė (jungtuko „kaip“, naudininko vartojimas, „laikyti kuo“, „dėl ko“, „per ką“, „nustatyti kuo“, „virš ko“), leksika („neva“, „nė, nei“, svetimybių vartojimas).

Liepą Kalbos konsultacijų banke lankytasi daugiau nei 51 200 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi semantikos klausimais (žodžių „vartoti, naudoti“, „reiškia“ vartojimas). Kiti lankytojus dominę dalykai – rašyba (atskiras žodis ar žodžio dalis yra „mini“, „eko“, „anti“, „auto“, kaip rašyti neiginį „ne“), sintaksė (jungtuko „kaip“, naudininko vartojimas, „dėl ko“, „laikyti kuo“, „nustatyti kuo“, „per ką“, „virš ko“, „pagal ką“, „prie ko“), leksika („neva“, „negu, nei“, skolinių, svetimybių vartojimas).

     Liepos 17 d., eidamas 86-uosius metus, mirė filologas, redaktorius, enciklopedininkas, daugiatomės „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ (VLE) vyriausiasis redaktorius Antanas Račis. Nuo 2002 iki 2012 m. Antanas Račis buvo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narys, dirbo Vardyno pakomisėje, buvo Kalbos komisijos ekspertas.

     Plačiau žr. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro pranešimą Netekome enciklopedininko Antano Račio.

Birželio 17 d. posėdyje Kalbos komisija pritarė pagal aukštosios mokyklos vadovėlį – R. Subačienės, R. Budrionytės, I. Kamarauskienės, V. Lakio, D. Raziūnienės, V. Savicko, K. Senkaus, Daiva Tamulevičienės „Apskaitos ir audito pagrindai“– parengtam audito ir apskaitos terminų straipsnių rinkiniui.

, kompiuterija

Prieš dešimtį metų buvo parengta pirmojo šio amžiaus dešimtmečio lokalizavimo darbų apžvalga [1]. Atėjo laikas antrojo dešimtmečio apžvalgai. Bandysime prisiminti, kokie darbai buvo tęsiami, kas naujo padaryta, kas liko naujam dešimtmečiui. Pirmiausia pateiksime svarbesnių įvykių chronologiją. Toliau aptarsime, kas buvo padaryta atskirose veiklos srityse. Peržvelgsime nuo smulkiausių elementų – rašto ženklų iki tekstų. Pabaigoje pakalbėsime apie mokslą, studijas ir gaires ateičiai. 

, terminologija

Gegužės 27 d. posėdyje Valstybinė lietuvių kalbos komisija pritarė ekonomikos ir finansų terminų straipsnių rinkiniams, sudarytiems pagal Vilniaus universiteto vadovėlius.

   Lietuvos Respublikos terminų bankas papildytas gleivūnų ir augalų ligas sukeliančių grybų bei patogeninių oomicetų lietuviškais pavadinimais.

Gegužę Kalbos konsultacijų banke lankytasi apie 81 000 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi rašybos klausimais (kaip rašyti neiginį „ne“, įmonių pavadinimus, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „mini“, „anti-“, „eko-“). Kiti lankytojus dominę dalykai – semantika (žodžių „vartoti, naudoti“, „reiškia“ vartojimas), sintaksė („dėl ko“, „nustatyti kuo“, „laikyti kuo“, „už ką“, „per ką“, „virš ko“, „ko metu“, naudininko, jungtuko „kaip“ vartojimas), leksika („neva“, „negu, nei“, skolinių, svetimybių vartojimas).