Gruodį Kalbos konsultacijų banke lankytasi daugiau nei 97 500 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi rašybos klausimais (kaip rašyti neiginį „ne“, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „mini“, „video“, kada tarp dviejų žodžių rašomas brūkšnelis, kada pavadinimai išskiriami kabutėmis). Kiti lankytojus dominę dalykai – sintaksė („nustatyti kuo“, „laikyti kuo“, „dėl ko“, „per ką“, „už ką“, „ko metu“, „virš ko“, „ko dėka“, naudininko vartojimas), leksika („negu, nei“, „įtakoti“ vartojimas) ir semantika (žodžių „vartoti, naudoti“, „pilnas, pilnai“, „reiškia“ vartojimas).

   Lietuvos Respublikos terminų banke paskelbti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos teigiamai įvertinto ir 2018 m. išleisto Aiškinamojo maitinimo įmonių terminų lietuvių–anglų kalbų žodyno (parengė M. Jonikienė) duomenys.

    Valstybinė lietuvių kalbos komisija prašo siūlyti pretendentų į apdovanojimą už lietuvių kalbos puoselėjimą kandidatūras.

Gruodžio 18 d. Broniui Dobrovolskiui sukanka 90 metų. Džiaugiamės kartu. 
Lai žemaitiška kantrybė, subtilus humoras išlaikys Jus tvirtą ir sveiką. Linkime ilgiausių metų! 

      Europos nacionalinių kalbų institucijų federacija (ang. European Federation of National Institutions for Language, EFNIL) kviečia studentus dalyvauti geriausių Europoje magistro darbų konkurse kalbų vartojimo, kalbos politikos ir daugiakalbystės temomis.

, vietovardžiai

   Danutės Janės Mardosienės (Žiūkaitės) darbas kartografijos srityje siejosi, žinoma, ir su vietovardžiais. Jos rūpesčiu pirmojoje Geodezijos ir kartografijos įstatymo redakcijoje (2001) tarp pagrindinių geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų reikalavimų buvo numatyta, kad atliekant tokius darbus būtina „teikti vietovardžius žemėlapiuose ir georeferencinių duomenų bazėse pagal Jungtinių Tautų Organizacijos standartizavimo rekomendacijas ir sunormintus – įteisintus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais patvirtintuose sąrašuose ir žinynuose“ (buv. 19 str.)... 

    Gruodžio 11 d. 10 val. vyko 160-osioms Jono Jablonskio gimimo metinėms paminėti skirta konferencija „Tautos kalba yra ir visa, kas atskiriems jos žodžiams gyvybės ir galingumo duoda“ .
        Žr. konferencijos programą.
   Konferencijos įrašą žr. čia.  

Lapkritį Kalbos konsultacijų banke lankytasi daugiau nei 121 200 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi rašybos klausimais (kaip rašyti neiginį „ne“, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „video“, „mini“, kada tarp dviejų žodžių rašomas brūkšnelis). Kiti lankytojus dominę dalykai – sintaksė („nustatyti kuo“, „dėl ko“, „per ką“, „virš ko“, „už ką“, „atstovauti kam“, „ko dėka“, „pagalba“, naudininko vartojimas), leksika (žodžių „nė, nei“, „įtakoti“, „kaip taisyklė“, skolinių vartojimas) ir semantika (žodžių „pilnas, pilnai“, „reiškia“, „ypatingai“ vartojimas).

   Lietuvos Respublikos terminų banke skelbiami afiloforiečių (Aphyllophorales) eilės grybų lietuviški pavadinimai.