2018 m. rugsėjo 29 d. Tytuvėnuose vyko Lietuvių kalbos draugijos XVIII suvažiavimas.

      Rugsėjo 28 d.  Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis kartu su Kalbos inspekcijos viršininku Donatu Smalinsku lankėsi Klaipėdos rajono ir Šilutės rajono savivaldybėse.

, kalbos politika

2018 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Valstybinės kalbos politikos 2018–2022 metų gaires. Gairių projektą  plenariniame posėdyje pristatė Švietimo ir mokslo komiteto narė Aušra Papirtienė. Iš 99 balsavusiųjų už balsavo 75, prieš 6, susilaikė 18.

Birželio 1-ąją Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų atstovai susirinks Lietuvos Respublikos Seime į 8-ąją Lietuvių terminologijos forumo konferenciją.

, svetimvardžiai , vietovardžiai

2018 m. gegužės 21–24 d. Vilniuje surengtas Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) Baltijos skyriaus 19-asis susirinkimas.

     Gegužės 17, 18 d.  Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis kartu su Kalbos inspekcijos viršininku Donatu Smalinsku lankėsi Skuodo, Mažeikių, Akmenės, Telšių, Plungės ir Rietavo savivaldybėse.

     2018 m. gegužės 7 d. Kalbos komisijos pirmininkas A. Antanaitis dalyvavo Ignalinos rajono savivaldybėje surengtame Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos minėjime.

    Balandžio 26, 27 d.  Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis kartu su Kalbos inspekcijos viršininku Donatu Smalinsku lankėsi Klaipėdos, Neringos, Palangos ir Kretingos savivaldybėse.

   Balandžio 18 d. Kultūros ministerijos Baltojoje salėje vyko konferencija-diskusija „Lietuvių kalbos apsauga: mitai ir tikrovė“.

     2018 m. kovo 22 d. Kalbos komisijos pirmininkas A. Antanaitis, sekretoriato darbuotojos A. Dvylytė ir S. Sereikienė lankėsi Lietuvos aklųjų bibliotekoje.