Rugsėjo 24 d. Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje viešėjo Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento atstovė Vitalija Špokienė...
Rugsėjo 24 d. Valstybinėje lietuvių kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė ir Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vedėja A. Ivanauskienė susitiko su Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio biuro vyresniąja patarėja, ES pirmininkavimo koordinatore Loreta Raulinaityte ir Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus Leidybos poskyrio vedėju Valdu Sinkevičiumi...
, kompiuterija
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė Rygoje vykstančioje tarptautinėje konferencijoje „Kalba, technologijos ir Europos ateitis“ skaito pranešimą „Lietuvių kalba skaitmeniniame amžiuje“. Konferencija tiesiogiai transliuojama internetu...
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė ir Programų skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė, kaip Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2009–2013 metų programos Koordinavimo tarybos narės, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros kvietimu 2012 m. rugsėjo 19 d. stebėtojo teisėmis dalyvavo antrame programos projektų atrankos komiteto posėdyje.
VLKK Programų skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė rugsėjo 18 d. dalyvavo Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko sudarytos darbo grupės posėdyje. Grupė rengia pasiūlymus dėl Tarmių metų (2013 m.) paminėjimo.
Rugsėjo 13 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sekretoriato Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vedėja Audra Ivanauskienė dalyvavo Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumo (LTF) koordinavimo grupės telefoninėje konferencijoje, vykusioje Europos Komisijos atstovybėje Lietuvoje.
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė ir Programų skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė, kaip Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2009–2013 metų programos Koordinavimo tarybos narės, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros kvietimu 2012 m. rugsėjo 13 d. stebėtojo teisėmis dalyvavo programos projektų atrankos komiteto posėdyje.
Rugsėjo 10 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė ir pavaduotoja J. Palionytė susitiko su Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko kancleriu D. Matulioniu. Pasiūlyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisykles papildyti nauju papunkčiu, pagal kurį Vyriausybės nutarimų projektai, kuriuose yra nuostatų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą, turėtų būti derinami su Kalbos komisija.
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė rugsėjo 7 d. lankėsi Vilniaus lietuvių namuose. Aptarti Lietuvoje ir užsienyje įgyvendinami lituanistinio švietimo projektai, lietuvių kalbos sklaidos užsienyje perspektyvos ir poreikiai.
Per susitikimą kalbėta apie naujausius produktus ir projektus, susijusius su lietuvių kalbos plėtra informacinėse technologijose...