VLKK Programų skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė rugsėjo 18 d. dalyvavo Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko sudarytos darbo grupės posėdyje. Grupė rengia pasiūlymus dėl Tarmių metų (2013 m.) paminėjimo.
Rugsėjo 13 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sekretoriato Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vedėja Audra Ivanauskienė dalyvavo Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumo (LTF) koordinavimo grupės telefoninėje konferencijoje, vykusioje Europos Komisijos atstovybėje Lietuvoje.
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė ir Programų skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė, kaip Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2009–2013 metų programos Koordinavimo tarybos narės, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros kvietimu 2012 m. rugsėjo 13 d. stebėtojo teisėmis dalyvavo programos projektų atrankos komiteto posėdyje.
Rugsėjo 10 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė ir pavaduotoja J. Palionytė susitiko su Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko kancleriu D. Matulioniu. Pasiūlyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisykles papildyti nauju papunkčiu, pagal kurį Vyriausybės nutarimų projektai, kuriuose yra nuostatų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą, turėtų būti derinami su Kalbos komisija.
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė rugsėjo 7 d. lankėsi Vilniaus lietuvių namuose. Aptarti Lietuvoje ir užsienyje įgyvendinami lituanistinio švietimo projektai, lietuvių kalbos sklaidos užsienyje perspektyvos ir poreikiai.
Per susitikimą kalbėta apie naujausius produktus ir projektus, susijusius su lietuvių kalbos plėtra informacinėse technologijose...
Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė rugsėjo 5 d. susitiko su Viešųjų pirkimų tarnybos vadovais...
2012 m. rugpjūčio 21 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė susitiko su Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos vadovais.