, kalbos politika
Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė spalio 24–26 dienomis dalyvauja metinėje Europos nacionalinių kalbų institucijų federacijos (trumpiau – EFNIL) konferencijoje. Šių metų pagrindinė tema – žodyno problemos daugiakultūrėje Europoje.
Spalio 22 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė ir jos pavaduotoja Jūratė Palionytė su teisingumo ministru Remigijumi Šimašiumi ir viceministru Tomu Vaitkevičiumi aptarė juridinių asmenų pavadinimų registravimo dalykus, kurie padėtų sumažinti kalbiškai netaisyklingų pavadinimų skaičių.
, kalbos politika , kompiuterija
Spalio 4 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Informacinės visuomenės politikos departamente Kalbos komisijos atstovės dalyvavo aptariant Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos įgyvendinimo 2012–2015 metų tarpinstitucinį veiklos planą.
D. Vaišnienė ir A. Dvylytė dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijoje surengtame pasitarime dėl 2013 metų mokyklinio ir valstybinio brandos egzaminų raštingumo vertinimo normų.
, kalbos politika
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė rugsėjo 29 d. Lietuvos ir užsienio mokyklų lituanistų konferencijoje „Maironio palikimas: tapatumo klausimai šiandienos mokykloje“ skaitė pranešimą „Lietuvių kalbos politika ir kalbinis ugdymas mokykloje“...
Rugsėjo 25 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijoje surengtoje apskritojo stalo diskusijoje „Daugiakalbystė Lietuvoje: padėties analizė ir ateities perspektyvos“.
, vardai ir pavardės
Rugsėjo 21 d. konferencijoje „Vardai, vardynas, vardynos: asmenvardžių ir kitų pavadinimų aktualijos“ nelietuviškų asmenvardžių vartosenos lietuvių kalboje reglamentavimo istoriją pristatė Klaipėdos universiteto Kalbos katedros vedėjas, VLKK narys prof. dr. Albinas Drukteinis, VLKK Konsultacijų grupės vadovė Aurelija Dvylytė supažindino su konsultacijų medžiaga...
Rugsėjo 24 d. Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje viešėjo Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento atstovė Vitalija Špokienė...
Rugsėjo 24 d. Valstybinėje lietuvių kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė ir Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vedėja A. Ivanauskienė susitiko su Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio biuro vyresniąja patarėja, ES pirmininkavimo koordinatore Loreta Raulinaityte ir Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus Leidybos poskyrio vedėju Valdu Sinkevičiumi...
, kompiuterija
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė Rygoje vykstančioje tarptautinėje konferencijoje „Kalba, technologijos ir Europos ateitis“ skaito pranešimą „Lietuvių kalba skaitmeniniame amžiuje“. Konferencija tiesiogiai transliuojama internetu...