Rugsėjo 10 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė ir pavaduotoja J. Palionytė susitiko su Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko kancleriu D. Matulioniu. Pasiūlyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisykles papildyti nauju papunkčiu, pagal kurį Vyriausybės nutarimų projektai, kuriuose yra nuostatų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą, turėtų būti derinami su Kalbos komisija.
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė rugsėjo 7 d. lankėsi Vilniaus lietuvių namuose. Aptarti Lietuvoje ir užsienyje įgyvendinami lituanistinio švietimo projektai, lietuvių kalbos sklaidos užsienyje perspektyvos ir poreikiai.
Per susitikimą kalbėta apie naujausius produktus ir projektus, susijusius su lietuvių kalbos plėtra informacinėse technologijose...
Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė rugsėjo 5 d. susitiko su Viešųjų pirkimų tarnybos vadovais...
2012 m. rugpjūčio 21 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė susitiko su Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos vadovais.