Teisingumo ministerijos, Kalbos komisijos ir Registrų centro darbuotojai aptarė Juridinių asmenų registro nuostatų pakeitimo projektą.
2012 m. lapkričio 30 d. Mykolo Romerio universitete rengiama konferencija „Specialybės kalba: gramatika ir logika“. Tai septintoji iš kas dveji metai nuo 2000-ųjų MRU Humanitarinių mokslų instituto Kalbos kultūros katedros drauge su Valstybine lietuvių kalbos komisija organizuojamų konferencijų.
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė kreipėsi į AB Lietuvos paštą dėl ketinimų šios bendrovės įsigytus likviduojamo banko „Snoras“ kioskelius žymėti paslaugų ženklu „PayPost“. Prašoma paaiškinti, kodėl Lietuvos Respublikos teritorijoje numatoma teikti paslauga, kuria dažniausiai naudosis Lietuvos piliečiai, bus vadinama ne valstybine kalba.
Pelesos vidurinei mokyklai lietuvių mokomąja kalba, vienam iš svarbiausių lietuvybės židinių Baltarusijoje, sukanka 20 metų. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė, sveikindama mokyklos bendruomenę ir lietuvišką tapatybę puoselėjančius šio krašto žmones, pabrėžė, kad kalbos ir tautinės savasties bendrystės šaknys išsiraizgiusios žmogaus dvasioje giliau nei skiriančios valstybių sienos...
, kompiuterija
Lapkričio 14 dieną Vilniuje, Seimo rūmų Konstitucijos salėje, vyko tarptautinė konferencija „Europos kalbos technologijų amžiuje: quo vadis?“ Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė vadovavo konferencijos sesijai tema „Mokslas, visuomenė ir kalbų technologijos“.
2012 m. lapkričio 8 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą atmesti VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ skundus dėl Valstybinės kalbos inspekcijos priimtų sprendimų panaikinimo. Valstybinė lietuvių kalbos komisija byloje dalyvavo kaip trečiasis suinteresuotas asmuo...
Lapkričio 7 d. Registrų centre surengtame pasitarime Kalbos komisijos atstovės su Registrų centro specialistais aptarė technines konsultavimo juridinių asmenų pavadinimų taisyklingumo klausimais galimybes.
, kalbos politika
Spalio 31 d. Teisingumo ministerijoje surengtame pasitarime, kuriame dalyvavo Lietuvos Respublikos teisingumo viceministras Tomas Vaitkevičius, ministerijos Registrų departamento, VĮ Registrų centro, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Valstybinės kalbos inspekcijos atstovai, numatytos priemonės, padėsiančios išvengti registruojamų juridinių asmenų netaisyklingos darybos ir rašybos pavadinimų.
, kalbos politika
Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė spalio 24–26 dienomis dalyvauja metinėje Europos nacionalinių kalbų institucijų federacijos (trumpiau – EFNIL) konferencijoje. Šių metų pagrindinė tema – žodyno problemos daugiakultūrėje Europoje.
Spalio 22 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė ir jos pavaduotoja Jūratė Palionytė su teisingumo ministru Remigijumi Šimašiumi ir viceministru Tomu Vaitkevičiumi aptarė juridinių asmenų pavadinimų registravimo dalykus, kurie padėtų sumažinti kalbiškai netaisyklingų pavadinimų skaičių.