, konkursai
2013 m. kovo 16 d. Komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė pasveikino ir apdovanojo Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados (Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams) nugalėtojus. Olimpiadoje, vykusioje Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje, dalyvavo 160 mokinių ir 120 mokytojų iš Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų.
Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos apdovanojimo „Balto filologo skrynelė“ įteikimo ceremonijoje 2013 m. kovo 15 d. renginyje Kalbos komisijai atstovavo pirmininkė D. Vaišnienė. Šiuos apdovanojimus numatyta kasmet teikti asmeniui ir organizacijai. Pirmosios skrynelės teko Jūratei Patackaitei (Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų katedros vedėjai) ir VDU Užsienio kalbų centrui.
2013 m. kovo 14 d. A. Dvylytė dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijoje surengtame pasitarime, dar kartą aptarti pasiūlymai dėl mokinių raštingumo gerinimo priemonių.
2013 m. kovo 5 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė dalyvavo Britų tarybos vykdomo tarptautinio projekto „Europos kalbų lobynas: daugiakalbystės politikos ir praktikos tendencijos Europoje“ baigiamojoje konferencijoje. Tyrimo rezultatus lietuvių kalba rasite...
D. Vaišnienė ir A. Dvylytė vasario 27 d. dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos surengtame darbo grupės posėdyje, kuriame aptartas priemonių planas, skirtas aukštesniems mokinių bendrojo (skaitymo, rašymo) ir kultūrinio raštingumo pasiekimams užtikrinti.
2013 m. vasario 26 d. Ugdymo plėtotės centre surengtame seminare „Švietimo tyrimų rezultatai ir vadovėlių tobulinimo gairės“ Kalbos komisijos atstovė Aurelija Dvylytė skaitė pranešimą „10 metų vadovėlių vertinimo Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje apžvalga ir aktualijos“.
, konkursai
2013 m. vasario 21 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė dalyvavo Tarptautinės gimtosios kalbos dienos renginiuose, pasveikino Gražiausių lietuviškų įmonių pavadinimų konkurso nugalėtojus...
, kalbos politika
2013 m. vasario 20 d. Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete svarstytas klausimas dėl lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programos pakeitimo. VLKK pirmininkė Daivos Vaišnienės pastebėjimu, sudaromas įspūdis, kad svarbios ne pačios lietuvių kalbos žinios, o susitarimai dėl jų vertinimo.
, kalbos politika , kompiuterija
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė, Kalbos technologijų pakomisės nariai ir kviestiniai ekspertai 2013 m. vasario 19 d. dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto iniciatyva surengtame pokalbyje...
Vasario 15 d. Registrų centre surengtame pasitarime Kalbos komisijos atstovės su Registrų centro specialistais aptarė technines konsultacijų dėl juridinių asmenų pavadinimų teikimo galimybes.