D. Vaišnienė ir A. Dvylytė dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijoje surengtame pasitarime dėl 2013 metų mokyklinio ir valstybinio brandos egzaminų raštingumo vertinimo normų.
, kalbos politika
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė rugsėjo 29 d. Lietuvos ir užsienio mokyklų lituanistų konferencijoje „Maironio palikimas: tapatumo klausimai šiandienos mokykloje“ skaitė pranešimą „Lietuvių kalbos politika ir kalbinis ugdymas mokykloje“...
Rugsėjo 25 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijoje surengtoje apskritojo stalo diskusijoje „Daugiakalbystė Lietuvoje: padėties analizė ir ateities perspektyvos“.
, vardai ir pavardės
Rugsėjo 21 d. konferencijoje „Vardai, vardynas, vardynos: asmenvardžių ir kitų pavadinimų aktualijos“ nelietuviškų asmenvardžių vartosenos lietuvių kalboje reglamentavimo istoriją pristatė Klaipėdos universiteto Kalbos katedros vedėjas, VLKK narys prof. dr. Albinas Drukteinis, VLKK Konsultacijų grupės vadovė Aurelija Dvylytė supažindino su konsultacijų medžiaga...
Rugsėjo 24 d. Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje viešėjo Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento atstovė Vitalija Špokienė...
Rugsėjo 24 d. Valstybinėje lietuvių kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė ir Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vedėja A. Ivanauskienė susitiko su Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio biuro vyresniąja patarėja, ES pirmininkavimo koordinatore Loreta Raulinaityte ir Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus Leidybos poskyrio vedėju Valdu Sinkevičiumi...
, kompiuterija
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė Rygoje vykstančioje tarptautinėje konferencijoje „Kalba, technologijos ir Europos ateitis“ skaito pranešimą „Lietuvių kalba skaitmeniniame amžiuje“. Konferencija tiesiogiai transliuojama internetu...
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė ir Programų skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė, kaip Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2009–2013 metų programos Koordinavimo tarybos narės, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros kvietimu 2012 m. rugsėjo 19 d. stebėtojo teisėmis dalyvavo antrame programos projektų atrankos komiteto posėdyje.
VLKK Programų skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė rugsėjo 18 d. dalyvavo Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko sudarytos darbo grupės posėdyje. Grupė rengia pasiūlymus dėl Tarmių metų (2013 m.) paminėjimo.
Rugsėjo 13 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sekretoriato Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vedėja Audra Ivanauskienė dalyvavo Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumo (LTF) koordinavimo grupės telefoninėje konferencijoje, vykusioje Europos Komisijos atstovybėje Lietuvoje.