D. Vaišnienė ir A. Dvylytė vasario 27 d. dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos surengtame darbo grupės posėdyje, kuriame aptartas priemonių planas, skirtas aukštesniems mokinių bendrojo (skaitymo, rašymo) ir kultūrinio raštingumo pasiekimams užtikrinti.
2013 m. vasario 26 d. Ugdymo plėtotės centre surengtame seminare „Švietimo tyrimų rezultatai ir vadovėlių tobulinimo gairės“ Kalbos komisijos atstovė Aurelija Dvylytė skaitė pranešimą „10 metų vadovėlių vertinimo Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje apžvalga ir aktualijos“.
, konkursai
2013 m. vasario 21 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė dalyvavo Tarptautinės gimtosios kalbos dienos renginiuose, pasveikino Gražiausių lietuviškų įmonių pavadinimų konkurso nugalėtojus...
, kalbos politika
2013 m. vasario 20 d. Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete svarstytas klausimas dėl lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programos pakeitimo. VLKK pirmininkė Daivos Vaišnienės pastebėjimu, sudaromas įspūdis, kad svarbios ne pačios lietuvių kalbos žinios, o susitarimai dėl jų vertinimo.
, kalbos politika , kompiuterija
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė, Kalbos technologijų pakomisės nariai ir kviestiniai ekspertai 2013 m. vasario 19 d. dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto iniciatyva surengtame pokalbyje...
Vasario 15 d. Registrų centre surengtame pasitarime Kalbos komisijos atstovės su Registrų centro specialistais aptarė technines konsultacijų dėl juridinių asmenų pavadinimų teikimo galimybes.
, kompiuterija
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė 2013 m. vasario 14 d. dalyvavo Prezidento kanceliarijoje surengtame pasitarime dėl lietuvių kalbos diegimo informacinėse technologijose.
, kompiuterija
2013 m. vasario 14 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė dalyvavo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos surengtame susitikime su mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus ekspertais, kuriame aptarti informacinių ir ryšio technologijų plėtros klausimai...
, kalbos politika , vardai ir pavardės
Per vasario 12 d. Kalbos komisijos pirmininkės D. Vaišnienės ir teisingumo ministro J. Bernatonio susitikimą aptarta, kaip įgyvendinama Civilinio kodekso 3.282 straipsnio nuostata, kad vardas ir pavardė rašomi pagal lietuvių kalbos taisykles, kalbėta apie konsultacijas dėl juridinių asmenų pavadinimų taisyklingumo.
, kalbos politika
Vasario 4 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė su švietimo ir mokslo ministru Dainiumi Pavalkiu aptarė valstybinės kalbos būklę švietimo įstaigose, lietuvių kalbos mokymo bei vertinimo problemas...