2013 m. kovo 29 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė dalyvauja baigiamojoje projekto „Inovatyvios gimtosios lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas“ konferencijoje.
2013 m. kovo 27 d. Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete svarstant Bendrojo ir kultūrinio raštingumo pagerinimo priemonių plano projektą dalyvavo VLKK pirmininkė D. Vaišnienė. Numatoma diegti sisteminį kalbos mokymą, įgyvendinti skaitymo programą, skatinti naudotis lietuviška aplinka informacinėse technologijose, įtraukti visuomenę į viešas diskusijas ir kalbą bei kultūrą stiprinančias akcijas ir pan.
2013 m. kovo 26 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė dalyvavo Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos konferencijoje. Pirmininkė pabrėžė, kad ypatingas dėmesys šiame daugiakalbiame regione skirtinas lietuvių kalbos mokymui – baigusieji mokyklas stodami į aukštąsias ar ieškodami darbo neturi jausti atskirties dėl nepakankamo valstybinės kalbos mokėjimo.
2013 m. kovo 27 d. Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas pritarė praėjusių metų Kalbos komisijos veiklos ataskaitai.
2013 m. kovo 25 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė ir Bendrojo skyriaus vedėja A. Dvylytė aplankė Vilniaus Pranciškaus Skorinos vidurinę mokyklą (baltarusių dėstomąja kalba).
2013 m. kovo 20 d. susitikime su Ministru Pirmininku A. Butkevičiumi Kalbos komisijos vadovė D. Vaišnienė pateikė informacijos apie vietovardžių tautinių mažumų kalbomis reglamentavimą Europos valstybėse, atkreipė dėmesį, kad svarstant siūlymus, susijusius su tautinių mažumų kalbos vartojimu, svarbiausia – nepažeisti valstybinės kalbos statuso, pabrėžė, kad šalies bendrojo ugdymo mokyklos turi mokyti ir išmokyti lietuvių kalbos pagal vienodus standartus.
, konkursai
2013 m. kovo 16 d. Komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė pasveikino ir apdovanojo Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados (Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams) nugalėtojus. Olimpiadoje, vykusioje Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje, dalyvavo 160 mokinių ir 120 mokytojų iš Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų.
Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos apdovanojimo „Balto filologo skrynelė“ įteikimo ceremonijoje 2013 m. kovo 15 d. renginyje Kalbos komisijai atstovavo pirmininkė D. Vaišnienė. Šiuos apdovanojimus numatyta kasmet teikti asmeniui ir organizacijai. Pirmosios skrynelės teko Jūratei Patackaitei (Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų katedros vedėjai) ir VDU Užsienio kalbų centrui.
2013 m. kovo 14 d. A. Dvylytė dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijoje surengtame pasitarime, dar kartą aptarti pasiūlymai dėl mokinių raštingumo gerinimo priemonių.
2013 m. kovo 5 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė dalyvavo Britų tarybos vykdomo tarptautinio projekto „Europos kalbų lobynas: daugiakalbystės politikos ir praktikos tendencijos Europoje“ baigiamojoje konferencijoje. Tyrimo rezultatus lietuvių kalba rasite...