, kalbos politika
Vasario 4 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė su švietimo ir mokslo ministru Dainiumi Pavalkiu aptarė valstybinės kalbos būklę švietimo įstaigose, lietuvių kalbos mokymo bei vertinimo problemas...
, kalbos politika
Sausio 25 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė susitiko su kultūros ministru Šarūnu Biručiu, aptarė Tarmių metų priemonių plano įgyvendinimą ir kt.
, kalbos politika
2012 m. sausio 16 d. VLKK lankėsi Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė Nida Poderienė ir Brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkė Aldona Šventickienė, aptarti brandos egzaminų raštingumo vertinimo klausimai. VLKK pasiūlė, remiantis mokymo programomis ir vadovėlių medžiaga, parengti raštingumo vertinimo standartą.
Sausio 15 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė dr. Daiva Vaišnienė susitiko su Lietuvos edukologijos universiteto rektoriumi akad. prof. habil. dr. Algirdu Gaižučiu...
, kalbos politika
2013 m. sausio 8 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė susitiko su Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoju Kęstu Komskiu...
Gruodžio 27 d. Vilniaus universitete vyko Švietimo ir mokslo ministerijos rengiama tradicinė Metų paskaita lituanistams. VLKK viena iš renginio rėmėjų.
, kalbos politika
Gruodžio 12 d. komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje, kuriame svarstyti bandomojo lietuvių kalbos egzamino rezultatai. Pirmininkė pabrėžė, kad lietuvių kalba nėra paprastas mokomasis dalykas – tai socialinio visuomenės gyvenimo dalis. Tik galintis laisvai ir taisyklingai kalbėti bei rašyti žmogus pasitiki kalbos galiomis ir ją vertina. Komitetas pavedė Švietimo ir mokslo ministerijai iki pavasario parengti siūlymus, kaip gerinti prastėjantį moksleivių raštingumą...
Susitikime aptarti aktualūs valstybinės kalbos vartojimo klausimai, moksleivių raštingumo būklė. Susitikime taip pat kalbėta apie platesnį lietuvių kalbos vartojimą skaitmeninėje erdvėje bei sklaidą užsienyje.
, posėdžiai
Per susitikimą aptarti aktualūs lietuvių kalbos sklaidos užsienyje klausimai, baltistikos centrų veikla, neformalusis lituanistinis švietimas, nuotolinio kalbos mokymo galimybės.
Teisingumo ministerijos, Kalbos komisijos ir Registrų centro darbuotojai aptarė Juridinių asmenų registro nuostatų pakeitimo projektą.