2013 m. rugsėjo 19 d. vyko Lietuvos kultūros kongreso konferencija „Lietuvių kalba šiandien“, kurioje aptarti lietuvių kalbos politikos, lietuvių kalbos ir technologijų, kalbos padėties visuomenėje, mokykloje ir komunikacijoje klausimai. Konferencijoje dalyvavo Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė. Pirmininkė skaitė pranešimą „Lietuvių kalbos politika: šiandienos aktualijos”.
, svetimvardžiai , vardai ir pavardės , vietovardžiai
2013 m. rugsėjo 18 d. VLKK pirmininkė D. Vaišnienė, pirmininko pavaduotoja J. Palionytė ir Bendrojo skyriaus vyr. specialistė A. Pangonytė dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinio skaitmeninimo ir VEPS centro surengtame pasitarime dėl LDK istorinių asmenvardžių ir vietovardžių autoritetinių įrašų.
, konkursai
Rugsėjo 10 d. Kalbos komisijoje lankėsi Lietuvos moksleivių sąjungos atstovai. Aptarta sąjungos sumanyta programa „Kalbą kuriu AŠ!“. Kalbos komisija įsipareigojo prisidėti prie programos įgyvendinimo.
Rugsėjo 5 d. VLKK Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vedėja Audra Ivanauskienė dalyvavo Lietuvių terminologijos forumo (LTF) koordinavimo grupės pasitarime.
, kalbos politika

2013 m. rugpjūčio 9 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė dalyvavo Žinių radijo laidoje „Verslo bitės“. Laidos metu kalbėta apie įmonių pavadinimus.

2013 m. rugpjūčio 8 d. Kalbos komisijos vyr. specialistė Aistė Pangonytė Nacionalinės žemės tarnybos kvietimu dalyvavo pasitarime prieš rugsėjo 18–20 d. Taline vyksiantį UNGEGN Baltijos skyriaus 16-ąjį seminarą. Preliminariai sudaryta Lietuvos geografinių pavadinimų ekspertų delegacija.
Liepos 10 d. Kalbos komisijoje lankėsi Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos Patariamojo komiteto ekspertės.
, kalbos politika
2013 m. birželio 20 d. projekto „Virtuali trečiųjų šalių piliečių akademija“ baigiamojoje konferencijoje Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė skaitė pranešimą „Lietuvių kalba daugiakalbėje Europoje“.
, terminologija
2013 m. birželio 10 d. asociacijos „ICF Lithuania“ iniciatyva įvyko šios asociacijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir kitų institucijų atstovų pasitarimas dėl plintančio skolinio „koučingas“ vertinimo, sąvokos apimties ir galimų lietuviškų atitikmenų.
2013 m. gegužės 22 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė priėmė ir išklausė piketo „Šalin rankas nuo lietuviškos abėcėlės!“ organizatorius.