2013 m. balandžio 24 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė dalyvavo Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje, kuriame pristatė, kaip Kalbos komisija teiks konsultacijas dėl juridinių asmenų pavadinimų taisyklingumo.
2013 m. balandžio 22 d. Lietuvos edukologijos universiteto rektorato posėdyje aptartos specialybės kalbos dėstymo problemos bei raštingumo gerinimo priemonės. Posėdyje dalyvavo Komisijos pirmininkė D. Vaišnienė. Ji pabrėžė, kad pedagogų kalbai numatyti taisyklingumo reikalavimai, nes visų dalykų turinys mokykloje turi būti išdėstomas taisyklinga lietuvių kalba. Į tai turi atsižvelgti ir aukštosios mokyklos, rengiančios pedagogus.
2013 m. balandžio 22 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė ir jos pavaduotoja Jūratė Palionytė susitiko su Lietuvos notarų rūmų prezidentu Mariumi Stračkaičiu. Paprašyta, kad notarai, tvarkydami juridinių asmenų registravimo dokumentus, atkreiptų savo klientų dėmesį į taisyklingumo reikalavimus, taikomus juridinių asmenų pavadinimams.
2013 m. balandžio 17 d. Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje svečiavosi Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto kalbos studentų redaktorių grupė...
, kalbos politika

2013 m. balandžio 17 d. diskusijos „Ar Europos Sąjunga skiria pakankamai dėmesio daugiakalbystės politikos įgyvendinimui?“ metu Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė drauge su Darbo ir socialinių tyrimų instituto vyr. mokslo darbuotoja Julija Moskvina Seimo Europos informacijos biure skaitė pranešimą „Tarptautinis „Europos kalbų lobyno“ projektas: idėja, partneriai, veiklos ir politinis rezultatas“.

, konkursai
2013 m. balandžio 4–6 dienomis Šilutėje vykusioje Jaunųjų filologų olimpiadoje įteiktas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Tarmių metų proga įsteigtas apdovanojimas už geriausią darbą, susijusį su tarmėmis. Apdovanojimą gavo Viktorija Bakstytė, Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos 11 klasės mokinė, tyrusi žemaitiškai parašytas mokinių trumpąsias žinutes.
, terminologija
2013 m. balandžio 10 d. Liuksemburge įvyko Tarpinstitucinis terminologų pasitarimas, kuriame dalyvavo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė ir vyriausiasis specialistas Alvydas Umbrasas. D. Vaišnienė skaitė pranešimą apie lietuvių kalbos technologijų būklę ir perspektyvas, atkreipė dėmesį į viešųjų paslaugų, skirtų lietuvių kalbos plėtrai skaitmeninėje erdvėje, svarbą, mokslinių tyrimų kryptis ir strategiją.
2013 m. balandžio 5 d. Kretingos rajono Salantų gimnazijoje surengtoje konferencijoje „Lietuviško teksto skaitymas, suvokimas, kūrimas“ dalyvavo Kalbos komisijos Bendrojo skyriaus vedėja A. Dvylytė. Programa, tezės...
2013 m. balandžio 3 d. Kalbos komisijoje surengtas pasitarimas dėl galimybės vartoti lietuviškas kabutes valstybės institucijų duomenų bazėse, registruose.
2013 m. balandžio 4–6 dienomis Šilutės Vydūno gimnazijoje vyksta 45-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso respublikinis etapas. VLKK pirmininkė Daiva Vaišnienė – vertinimo komisijos narė.